Specialsmåbarnspedagogik


Sibbo kommun har tre konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik; två finskspråkiga och en svenskspråkig.  De iakttar och följer med barnets uppväxt och utveckling, utvärderar behovet av allmänt, intensifierat eller särskilt stöd, samt ger stöd och handledning i planering och förverkligandet av barnets vård och fostran.

OBS!

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Svenskspråkig småbarnspedagogik

Konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik
Marina Ylöstalo
+358401914452
marina.ylostalo@sipoo.fi
Svenskspråkiga enheter i norra och södra Sibbo

Speciallärare inom småbarnspedagogik
Gun Nykänen
+358406879353
gun.nykanen@sipoo.fi
Svenskspråkiga enheter i norra och södra Sibbo

Finskspråkig småbarnspedagogik

Konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik
Anni-Maija Blomqvist
+358504783870
anni-maija.blomqvist@sipoo.fi
Finskspråkiga enheter i norra Sibbo

Konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik
Hannele Vuorio
+358503753498
hannele.vuorio@sibbo.fi
Finskspråkiga enheter i södra Sibbo

 

Suomeksi

Senast ändrat 06.05.2020