Forskning och utveckling

Utvecklande respons-metoden inom småbarnspedagogiken

Forskningar anvisar att högklassig småbarnspedagogik är viktigt för barnets utveckling. suomeksi

"Skulle du vilja veta om högklassig småbarnspedagogik förverkligas i barnets vardag? Utvecklande respons- metoden är skapad i Helsingfors Universitet för detta ändamål, för utvärdering och utveckling av småbarnspedagogik. Metodens viktigaste, unika verktyg är observering av barnets vanliga vardag. Vi samlar också information gällande barnets uppväxt- och inlärningsmiljöer, erfarenheter och ledarskap inom småbarnspedagogik. Med hjälp av analyserad information kan beslutsfattare, chefer för småbarnspedagogik och pedagoger utvärdera verksamheten och vårdnadshavare också delta i utvecklandet.Vi vuxna har ansvaret för att högklassig småbarnspedagogik förverkligas för varje barn." (RER)

Sibbo kommuns tjänster för småbarnspedagogik använder Utvecklande respons-metoden för att forska och utveckla sin verksamhet. Ifall du blev intresserad av metoden, kan du läsa mera om den på metodens webbsidor.

 

"Sibbo vargen rör på sig och leker"-projekt inom småbarnspedagogik

Med Utbildningsstyrelsens bidrag har vi startat projektet "Sibbo vargen rör på sig och leker" på hösten 2018. Målet för projektet är att skapa och utveckla nya inspirerande och innovativa inlärningsmiljöer för både rörelse och lek.

Utvecklandet görs bland annat med hjälp av följande frågor: 1. Vad är det som motiverar barn att röra på sig? 2. Hur skapar vi med de redskap vi redan har sådan pedagogik som ökar rörelse? 3. Vad finns det för redskap och medel som skulle öka rörelse? 4. Hur kan teknologin berika rörelse bland barn?

Samtidigt vill vi utveckla och skapa inlärningsmiljöer för olika lekar. Till stöd för detta har vi också använt följande frågor: 1. Vad är det som inspirerar barn att leka? 2. Hur ökar och utvecklar vi pedagogiskt leken med de redskap vi redan har? 3. Hurdana redskap och medel finns det att utveckla leken? 4. Hur kan vi använda teknologin för att utveckla leken med barn?

Ni kan förlja med projektet via Sipoon varhaiskasvatus-Småbarnspedagogik i Sibbo FaceBook-sidorna.

Senast ändrat 25.02.2020