Privata daghem och lekverksamhet

Privata daghem kan fungera i Sibbo med servicesedel eller med stöd för privat vård. Servicesedeln kan ansökas via kommunen. Här hittar ni mera information om servicesedeln. Stöd för privat vård och kommuntillägg ansöks via FPA. Här hittar ni mera information om  stöd för privat vård och kommuntillägg.

Deltagandet i lekverksamheten påverkar inte utbetalningen av FPA stöden.

I Södra Sibbo ordnas privat daghemsvård i följande enheter:

Med stöd för privat vård:

Med servicesedel:

I Norra Sibbo erbjuds privat dagvård på följande enheter:

Med stöd för privat vård:

Med servicesedel:

Lekverksamhet ordnas av:
I grannkommunerna erbjuder följande enheter privat dagvård för Sibbobor:

Vanda:

Kervo:

Träskända:

Helsingfors:

Suomeksi

Senast ändrat 28.06.2019