Planen för småbarnspedagogik

suomeksi

VASU är en förkortning på den finska termen varhaiskasvatussuunitelma, dvs. Planen för småbarnspedagogik. Planen för småbarnspedagogik är ett dokument som baserar sig på lagen om småbarnspedagogik och de nationella grunderna, och den styr all småbarnspedagogisk verksamhet i Sibbo. Planen gäller både daghem, familjedagvård och den öppna verksamheten, och förpliktar både kommunal verksamhet och privat köpservice- samt servicesedelverksamhet.

Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik- VASU 2019

För varje barn inom småbarnspedagogisk verksamhet uppgörs tillsammans med vårdnadshavarna en egen individuell plan för småbarnspedagogik. I barnets plan beskrivs barnets nuvarande livsskede, intresseområden och saker som ännu behöver övas, och därtill de gemensamma tillvägagångssätt som man kommit överens om med familjen. Den första delen av barnets plan utgörs av det inledande samtalet, vilket förs på ett bekantningsbesök hemma hos barnet innan vården inleds.

För Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik-Vasu ansvarar Servicechef inom småbarnspedagogik Annette Lagerstam, tel. 040-191 6052, annette.lagerstam@sipoo.fi

Vasu-årsklockan

Senast ändrat 10.09.2019