Öppen småbarnspedagogik

Suomeksi

Med öppna småbarnspedagogikens utbud vill vi svara på de olika behov och önskemål familjer som vårdar sina barn hemma har. Med den vill vi stöda såväl barnets som hela familjens välmående. Verksamheten är tvåspråkig och ordnas varje dag på olika håll i Sibbo.

Verksamheten leds av daghemsföreståndare Heidi Innala tel. 040 544 7293, heidi.innala@sipoo.fi.

Klubbverksamhet

Klubbverksamheten är en avgiftsbelagd verksamhet avsedd för barn i åldern 2-5 år, som grundar sig på småbarnspedagogikens målsättning. Klubbverksamheten är målinriktad och planerad. Varje grupp gör upp en egen verksamhetsplan, som grundar sig på barnets klubbvasu och Sibbos plan för småbarnspedagogik. Centralt i klubbverksamheten är att öva fungera i grupp via lek och annan aktivitet. I klubben är vi ute varje dag och rör på oss mångsidigt samt övar motorika färdigheter och musiserar.

Klubbarna följer skolornas verksamhetstider.

Kundavgiften bestäms utgående från hur många gånger i veckan barnet deltar i klubbverksamheten

 • 1-2 gånger i veckan = 30 eur/läsår
 • 3-4 gånger i veckan = 60 eur/läsår

Klubben leds av barnträdgårdslärare och barnskötare.

Deltagandet i klubbverksamheten påverkar ej hemvårdsstödet eller hemvårdsstödets kommuntillägg.

Du kan bekanta dig med Sibbo kommuns plan för småbarnspedagogik (VASU)

Enheterna under verksamhetsåret 2020-2021

Norra Sibbo, Nickby

Solåker, Norra Skolvägen 3 B
tel. 0505665442

 • MÅ-TI 9:00-12:00 (2-5år)
 • ONS-TO 9:00-12:00 (2-5år)
 • MÅ-TI 13:00-16:00 (3-5år)
 • ONS-TO 13:00-16:00 (3-5år)

Södra Sibbo, Söderkulla

Bystugan
Tasbyvägen 22, 01150 Söderkulla.
Tel: 040 191 6005

 • MÅ-TI 9:00-12:00 (2-5år)
 • ONS-TO 9:00-12:00 (2-5år)
 • MÅ-TI 13:00-16:00 (3-5år)
 • ONS-TO 13:00-16:00 (3-5år)

Man kan ansöka om två förmiddagar (2-5 år) och två eftermiddagar (3-5 år). Man kan inte vara i klubben både förmiddag och eftermiddag på samma dag.

Ansökning

Man ansöker en klubbplats med en skild klubbansökan. Plats i klubbverksamheten ansöks alltid för ett år i taget så observera att ny ansökan måste göras varje läseår. Ansökningstiden för nästa hösts klubbar är 1.-30.4. Beslutet om klubbdagar skickas till föräldrarna i slutet av maj. Det är också möjligt att söka till klubbarna utanför den årliga ansökningstiden. Man kan ansöka om två förmiddagar (2-5 år) och två eftermiddagar (3-5 år), men man kan dock inte välja både förmiddag och eftermiddag på samma dag. Man kan också välja bara två förmiddagar eller två eftermiddagar.

Tillfällig vård för barn i åldern 0–5 år

Den tillfälliga vården är avsedd som barnvaktshjälp för familjer som vårdar sina barn hemma. Barnet kan placeras i den tillfälliga vården för högst 2,5 timmar åt gången. Avgift: 2 euro per gång/barn.

Tillfälligt vård 2020-2021

 • Fredagar kl. 9:00-12:00 i Nickby
 • Fredagar kl. 9:00-12:00 i Söderkulla

Ni kan reservera platsen till tillfälliga vården via dessa telefonnumror:

 • Nickby 050 566 5442
 • Söderkulla 040 191 6005
Senast ändrat 26.08.2020