Kommunala daghem

Suomeksi

I Sibbo erbjuds familjerna mångsidiga alternativ för småbarnspedagogik. Varje familj kan välja den för familjen lämpligaste formen av småbarnspedagogik, till exempel småbarnspedagogik i ett kommunalt daghem, dygnetruntsmåbarnspedagogik, språkbad, familjedagvård eller verksamhet inom den öppna småbarnspedagogiken. I Sibbo ordnar också privata serviceproducenter småbarnspedagogik antingen med servicesedel eller med stöd för privat vård. I tillägg till dessa ordnar även församlingarna och olika föreningar klubb- och lekverksamhet.

Sibbo kommuns småbarnspedagogik ordnas på två serviceområden; norra Sibbo och södra Sibbo. I daghemmen erbjuder vi småbarnspedagogik för barn under skolåldern i regel mellan kl. 6.30-17:00 . Dygnetruntsmåbarnspedagogik ordnas i Nickbygårds daghem i norra Sibbo. Verksamhetsperioden börjar 1.8. Under semesterperioder, jul och sommar sammansätter vi verksamheten.

Språkbadsverksamhet på svenska erbjuds i två daghem: Alvägens daghem (norra Sibbo) och Skogsbackens daghem (södra Sibbo).

 

Södra Sibbos kommunala daghem

  • Hansas, Mäntymäki och Västerskog är daghem för finskspråkiga barn
  • Landsängens daghem ordnar småbarnspedagogik för svenskspråkiga barn
  • Daghemmet Miili har barngrupper både för svenskspråkiga och finskspråkiga barn
  • Skogsbackens daghem är ett språkbadsdaghem för finskspråkiga barn på svenska
Norra Sibbos kommunala daghem
  • Södra Paipis daghem ordnar småbarnspedagogik på svenska
  • Nickby daghem-Nikkilän päiväkoti och Daghemmet Lillhjärtat-Päiväkoti Pikkusydän har barngrupper både för svenskspråkiga och finskspråkiga barn
  • dygnet runt daghemmet Nickbygårds daghem-Kartanon päiväkoti har också barngrupper på svenska och finska
  • språkbadsdaghemmet Alvägens daghem-Leppätien päiväkoti ordnar småbarnspedagogik för finskspråkiga barn på svenska (verksamheten fungerar tidsbundet i Daghemmet Lillhjärta f.o.m 1.8.2020)
  • Metsätien päiväkoti har barngrupper för finskspråkiga barn

Privata enheterna för småbarnspedagogik hittas på egna sidor.

Enheter som ordnar förskoleundervisning hittas på egna sidor.

Senast ändrat 26.10.2020