eSmåbarnspedagogiksuomeksi

 

Via Sibbos eSmåbarnspedagogik-portal kan vårdnadshavarna göra en dagvårds- och servicesedelansökan samt anmäla barnet till förskoleundervisning ytterom den officiella anmälningstiden i Wilma. Via eSmåbarnspedagogik-portalen anmäler vårdnadshavarna barnets vårdtider i förskola och dagvård. I portalen kan man även läsa alla barnets servicesedelbeslut samt beslut gällande barnets placeringar inom dagvård och förskola.

eSmåbarnspedagogik

Anvisning för anmälan av vårdtider

Senast ändrat 01.10.2018