Ansökan om dagvårdsplats

Ansökning till kommunal daghemsvård och familjedagvård

Suomeksi

En elektronisk dagvårdsansökan

Alla dagvårdsplatser kan ansökas året runt utom språkbadsplatser. Ansökningen till språkbadet sker i januari-februari.  Ansökan till daghemmen och familjedagvården görs elektroniskt med e-tjänstens elektroniska dagvårdsansökan. Ansökan ska göras senast 4 månader före vårdbehovet för barnet börjar. Om behovet av dagvård inte kan förutses på grund av sysselsättning, studier eller utbildning skall ansökan om  dagvårdsplats lämnas in senast två veckor innan vård behövs. Ansökan är i kraft 1 år efter mottagningsdatum.

Områdets placeringskoordinatorer svarar på frågor gällande ansökan om dagvårdsplats. Dagvården i Sibbo är delat i två distrikt, Södra Sibbo och Norra Sibbo. Vardera distrikt har två placeringskoordinatorer som ansvarar för platsfördelningen för den finsk- och svenskspråkiga dagvården. Av kordinatorerna kan ni fråga mera om vårdplatssituationen i Sibbo.

Tilläggsanvisningar för mottagande av dagvårdsplats och inledande av dagvården

Ansökan om privat dagvårdsplats

Ansökan till privata daghem görs direkt med enheternas egna ansökningsblanketter.

Privata daghem kan fungera i Sibbo med servicesedel eller med stöd för privat vård. Servicesedeln kan ansökas via kommunen och stödet för privat vård ansöks via FPA.

Placeringskoordinator för Norra Sibbo

OBS! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Svenskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
sonja.westerlund@sibbo.fi
Landsängens daghem

 

Finskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Camilla Sundberg
+358403576767
camilla.sundberg@sibbo.fi
Nickby daghem

Placeringskoordinator för Södra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
sonja.westerlund@sibbo.fi
Landsängens daghem

Finskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
+358505206456
kristiina.blomqvist@sibbo.fi
Mäntymäen päiväkoti
Senast ändrat 20.08.2020