Svenskspråkiga skolor

Utgångspunkter för den grundläggande utbildningen

Målet för den grundläggande utbildningen är att stödja barnens och de ungas utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Den grundläggande utbildningen är avsedd för hela åldersklassen och den är avgiftsfri. Ordnandet av och timfördelningen i den grundläggande utbildningen bestäms i lagen om grundläggande utbildning, förordningen om grundläggande utbildning samt i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen. Undervisningens innehåll och de praktiska arrangemangen styrs av Utbildningsstyrelsens nationella grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) samt de lokala läroplanerna som görs upp utgående från dessa.

Grundskolor i Sibbo

Det finns sammanlagt 15 läroanstalter som erbjuder grundläggande utbildning i Sibbo kommun: åtta svenskspråkiga skolor med årskurserna 1–6 och en svenskspråkig skola med årskurserna 7–9 (Kungsvägens skola) samt fyra finskspråkiga skolor med årskurserna 1–6, en finskspråkig enhetsskola (Sipoonlahden koulu) och en finskspråkig skola med årskurserna 7–9 (Sipoonjoen koulu) I början av läsåret 2016–2017 inledde det nya skolcentret Nickby Hjärta sin verksamhet. Skolbyggnaden är gemensam för kommunens svensk- och finskspråkiga skolor med årskurserna 7–9 (Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu). Länkar till svenskspråkiga skolornas webbplatser finns i menyn till höger.

 

Om utvecklandet av utbildingstjänster får du veta mera härifrån.
Diskutering i facebook i utbildningstjänsters sida.

Senast ändrat 10.09.2020