Klubbverksamhet

Skolans klubbverksamhet är betydelsefull för eleverna. Den lär eleverna att vara aktiva deltagare och stöder deras sociala tillväxt. Klubbverksamheten förstärker elevernas självkänsla och stöder utvecklingen av en egen identitet samt elevernas olika talanger, vilket ger eleverna motivation för skolarbetet och höjer trivseln i skolan. Att få uppleva känslan av att lyckas och misslyckas i en trygg miljö berikar barns och ungas uppväxt och utvecklar deras självbild.

Skolans klubbverksamhet genomförs med hjälp av Utbildningsstyrelsens finansiering. Målet är att ordna kortvariga klubbar (ca 3–6 gånger) för elever i olika åldrar. Klubbarna hålls av lärarna, och temat för klubben bestäms utifrån elevernas och lärarnas önskemål.

Mer information om klubbverksamheten fås av skolorna.

 

Suomeksi

Senast ändrat 21.11.2019