Privat förskoleundervisning

Den lagstadgade förskoleundervisningen kan ske i privat regi i Sibbo från och med 1.8.2018.
Kommunen kan själv producera förskoleundervisningstjänsterna eller köpa dem av en privat serviceproducent. Kommunen ansvarar för att tjänsterna den skaffar ordnas på ett lagenligt sätt.
Det här betyder att privata serviceproducenter kan erbjuda förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.
En privat serviceproducent som ansöker om tillstånd att ordna förskoleundervisning ska lämna in en ansökan varje år.
För verksamhetsperioden 2021–2022 ska ansökan lämnas in senast 30.10.2020.

Mer information

Chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tfn 050-362 5279 mervi.keski-oja@sibbo.fi

Sakkunnig inom småbarnspedagogik Elina Sarin, tfn 050-550 2539, elina.sarin@sibbo.fi

 

 

Suomeksi

 

Senast ändrat 22.09.2020