Förskoleundervisningsplatserna

Suomeksi

Avgiftsfri förskoleundervisning ordnas på följande verksamhetsställen 2018-2019. Den kompletterande småbarnspedagogiken eller klubbverksamheten som ordnas före och efter förskoleundervisningen är avgiftsbelagd.

Förskoleundervisning ges vardagar fyra timmar om dagen under skolterminen.

Förskolans blanketter

Norra Sibbo svenska förskoleplatserna

Kommunala
Kyrkoby förskola
Södra Paipis förskola

Privata
Nickby barnträdgård

Södra Sibbo svenska förskoleplatserna

Kommunala
Söderkulla förskola

Byskolornas förskoleundervisning med klubbverksamhet
Gumbostrands skola
Salpar skola
Boxby skola

Privata
Musikdaghemmet Poco

Norra Sibbo finska förskoleplatserna

Kommunala
Jokipuiston esiopetus, Huvikummun päiväkodissa (OBS! f.o.m. 3.8.2020 verksamheten ordnas i Solåkers daghem)
Leppätien esiopetus (språkbad) (Obs! Bildningsutskåttet beslöt 14.1.2020 att verksamheten fungerar tidsbundet i Daghemmet Lillhjärtat f.o.m 1.8.2020)
Lukkarin esiopetus, C-huset
Nikkilän sydämen esiopetus f.o.m 3.8.2020, C-huset
Talman esiopetus

Privata
Lehmuslinnan päiväkoti

Södra Sibbo finska förskoleplatserna

Kommunala
Metsärinteen esiopetus (språkbad)
Sipoonlahden esiopetus

Privata
Musiikkipäiväkoti Poco

Senast ändrat 17.01.2020