Förskoleundervisning

Suomeksi

Förskoleundervisningen är en viktig del av barnets lärstig. Förskoleundervisningen genomförs i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och grunderna för förskoleundervisningens läroplan.

Förskoleundervisningen i Sibbo kommun ordnas i särskilda förskoleundervisningsgrupper i daghem eller i skola. Avgiftsfri förskoleundervisning är avsedd för alla barn under skolåldern ett år innan läroplikten börjar. Förskoleundervisning ges fyra timmar per dag huvudsakligen under skolornas verksamhetstid.

Det finns mera information om anmälan till förskoleundervisningen på dessa sidor.

Anmälan till förskoleundervisning.

Förskoleundervisningen utgår från de nationella grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2014 utfärdade av Utbildningsstyrelsen. Utgående från dessa har Sibbo kommun utarbetat en lokal läroplan för förskoleundervisningen i kommunen. Med dessa båda som grund har förskoleenheterna utarbetat egna arbetsplaner, där arrangemangen i anslutning till inlärningen har definierats mer ingående, bl.a. målen, tyngdpunkterna och verksamhetsinnehållet för just den egna förskoleundervisningsgruppen. (Läroplaner kan även lånas hem.)

Sibbo kommuns läroplan för förskoleundervisningen 2016

Förskoleundervisningens chefer

Cheferna för förskoleundervisningen samt daghemsföreståndare ansvarar för verksamheten i förskolorna i samarbete med rektorerna i följande förskolor:

Maria Blomberg von der Geest - Metsärinteen kielikylpyesiopetus
puh 040 194 0138
maria.blombergvondergeest@sipoo.fi

Josefina Forsblom - Söderkulla förskola, Kyrkoby förskola och Södra Paipis förskola
puh 040 487 9021
josefina.forsblom@sipoo.fi

Riitta-Kaisa Kosonen-Jokipuiston ja Lukkarin esiopetus, Nikkilän sydämen esiopetus ja Talman esiopetus
puh 050 431 0210
riitta-kaisa.kosonen@sipoo.fi

Ritva Lindwall- Sipoonlahden esikoulu ja Hansaksen päiväkoti
puh 040 627 6743
ritva.lindwall@sipoo.fi

Eija Viitolahti-Liimatainen- Leppätien kielikylpyesiopetus
puh 040 536 5507
eija.viitolahti-liimatainen@sipoo.fi

 

Förpliktande förskoleundervisning

Förskoleundervisningen är förpliktande. Från och med den 1 augusti 2015 ska barnet delta i en ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås under året innan läroplikten börjar. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen.

Om ett barn på grund av skada eller sjukdom omfattas av förlängd läroplikt har det rätt till avgiftsfri förskoleundervisning det år det fyller fem år. Även barn med tillstånd att inleda den grundläggande utbildningen ett år senare än normalt är berättigade till avgiftsfri förskoleundervisning.

Förskoleskjuts

Förskolegrupperna bildas i regel enligt skolornas elevupptagningsområden. Förskoleskjuts ordnas enligt bildningsutskottets ikraftvarande skolskjutsprinciper. Läs mer om skjutsar under Skjuts till förskola och grundskola.

Senast ändrat 13.08.2020