Stöd för privatvård och kommuntillägg

SuomeksiPrivatvårdsstöd betalas fr.o.m. 1.8.2016:

  • för barn, som kommuntillägget för privat vård betalas, förutsätts över 20 timmar dagvård i veckan
  • om familjen väljer en annan dagvårdsproducent än kommunen
  • om en av kommunen godkänd privat dagvårdsproducent sköter barnet
  • privat daghem
  • familjedagvårdare eller en vårdare som står i arbetsförhållande till familjen

Ansökan

Ansökan om kommuntillägg till stödet för privat vård  görs hos FPA. www.fpa.fi

Förskolans privata kompletterande småbarnspedagogik – så här ansöker du om stöd för privat kompletterande småbarnspedagogik

I Sibbo har man beslutat att stödet som betalas till familjerna förblir oförändrat tillsvidare, även om Folkpensionsanstaltens andel minskar.

För barn i förskoleåldern betalar Sibbo kommun skillnaden mellan stöden. Barn i övriga åldrar får fortsättningsvis hela stödet via FPA.

Detta gäller familjer som har ett barn som går i förskolan och har därtill privat kompletterande småbarnspedagogik. Dessutom gäller detta familjer som har ett barn i privat dagvård och där ena föräldern är hemma eller som på grund av en annan orsak inte är berättigade till mer än 20 timmar småbarnspedagogik per vecka. Med privat dagvård avses ett privat daghem, privat familjedagvård eller vårdare som arbetar i hemmet och som familjen betalar lön till.

För att få fullt stöd ska du som vårdnadshavare gå till väga så här:

  1. Ansök om utvidgad rätt till småbarnspedagogik av kommunen genom att fylla i blanketten ”Ansökan och beslut om behovet av småbarnspedagogik som är mer omfattande än 20 timmar”. Blanketten finns också på de privata dagvårdsplatserna. Fyll i blanketten och lämna in den till ditt barns dagvårdsplats. Därifrån skickas blanketten till kommunen. OBS! Rätten till småbarnspedagogik i större omfattning beviljas för ett verksamhetsår åt gången.
  2. En blankett som godkänts returneras till dig av ditt barns dagvårdsplats eller dagvårdare. Bifoga den till FPA:s blankett WH1 (=ansökan om stöd för privat dagvård) och skicka båda blanketter till FPA.

Serviceproducenter ska gå till väga så här:

1. Ge anvisningar till familjerna om att fylla i ansökan om utvidgad rätt till småbarnspedagogik.

2. Ta emot de ifyllda blanketterna. Sänd blanketterna till kommunen:

Tjänster för småbarnsfostran/Utvidgad rätt till småbarnspedagogik
Sibbo kommun
Klockarbackavägen 2, PB 7
04130 SIBBO

eller leverera dem till Sockengårdens Respa (Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo)

3. Kommunen skickar besluten för blanketter som godkänts tillbaka till adressen du angett. Returnera sedan blanketterna till familjerna.

4. Fyll i FPA:s blankett WH2 (=utredning, stöd för barn i privat vård, producent) och returnera den till FPA. Om det i något skede sker ändringar i din verksamhet ska du också meddela dessa till FPA.

5. Fakturera kommunen utifrån FPA:s beslut en gång per månad i efterskott. Kommunens F-signum är 0203533-8 och e-fakturaadress 003702035338. Du kan också leverera en pappersfaktura som bilaga till ett e-postmeddelande. (Ange i fakturan: fakturans datum, fakturans förfallodatum, fakturans nummer och, F-signum: försäljaren och köparen, bägges namn och adresser, momsprocent och andel, sak/tjänst som faktureras)

Kommuntillägg för privatvårdstödet

Kommuntillägg i daghem / gruppfamiljedaghem
€/kk
barn under 3 år590 €/mån
barn över 3 år456 €/mån
barn i förskola100 €/mån
Kommuntillägg i familjedagvården
€/kk
barn under 3 år280 €/mån
barn över 3 år170 €/mån
barn i förskola100 €/mån
Anställd barnskötare hem
€/kk
barn under 3 år280 €/mån
barn över 3 år170 €/mån
barn i förskola100 €/mån

Heltidsvård definieras så att vårdtiden är över 20 timmar/ vecka.

Till vem betalas stödet?

Kommuntillägget till stödet för  privatvård betalas direkt till vårdproducenten, dvs. den privata vårdaren eller det privata daghemmet.

Senast ändrat 25.02.2020