suomeksi

Ansökan om servicesedel för privat dagvård

Kommunen kan hjälpa familjer att anlita privata tjänster för småbarnspedagogik genom att bevilja servicesedlar. Systemet med köpservicedaghem upphör 31.7.2018 i Sibbo och de flesta privata daghemmen fortsätter verksamheten med hjälp av servicesedlar. En familj kan välja en dagvårdsplats bland de privata daghem som Sibbo kommun har godkänt som serviceproducenter. Ovan nämnda privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik finns såväl i Sibbo kommun som i grannkommunerna.

Fastställande av vårdavgift

Familjen gör ett serviceavtal med den privata serviceproducenten och ansöker därefter om en servicesedel av kommunen. Eftersom servicesedeln är inkomstbunden påverkar familjens inkomster servicesedelns storlek och den egna avgiftsandelen. Kommunen fastställer klientavgiften och för detta ändamål ska familjen fylla i en blankett för inkomstutredning eller i ansökan uppge att man godkänner den högsta avgiften. Den månatliga avgiften som familjen betalar till den privata serviceproducenten (självriskandelen) motsvarar den kommunala avgiften. Den privata serviceproducenten har rätt att ta ut en dagvårdsavgift som är 0–30 euro högre. Syskonrabatt beviljas familjer i enlighet med förordningen om klientavgifter för kommunal dagvård. En familj kan inte få stöd för privat vård av barn eller hemvårdsstöd då de får servicesedel för vård av barnet.

Ansökan

Servicesedel för privat daghemsvård söks med den elektroniska servicesedelansökan. Utöver ansökan om servicesedel ska man med en separat ansökan söka dagvårdsplats vid det privata daghemmet.

Mer information om privata vårdplatser som erbjuder invånarna i Sibbo kommun småbarnspedagogik finns här.

 

Senast ändrat 14.09.2018