Servicesedel

suomeksi

Det är från och med 1.8.2016 möjligt att använda servicesedel för privata tjänster inom småbarnspedagogik i Sibbo.

I Regelboken för servicesedeltjänster inom småbarnspedagogiken i Sibbo bestäms om följande:

  • De lagstadgade förutsättningarna för serviceproduktion
  • Klientskap inom servicesedelservice
  • Servicesedelns värde
  • Servicesedelproducentens och kommunens skyldigheter
  • Övervakning att regelbokens efterföljs
  • Servicens innehåll och hantering av kvaliteten

Den privata serviceproducenten förbinder sig att följa villkoren som ställs upp i regelboken från den tidpunkt då serviceproducenten godkänns som producent av servicesedelservice för tjänster inom småbarnspedagogik.

Regelbok för servicesedeltjänster inom småbarnspedagogik i Sibbo 2018

Mer information om servicesedeln

Elina Sarin
Sakkunnig inom småbarnspedagogik
tfn. 050 354 3859
e-post: elina.sarin@sibbo.fi

 

Senast ändrat 25.02.2020