Morgon- och eftermiddagsverksamhet

I Sibbo sker anmälan för skolelevers eftermiddagsverksamhet under våren. Anmälningsblanketten returneras till den skolas rektor, där ert barn inleder sin skolgång/går i skola. För att få närmare information om eftermiddagsverksamheten kontakta skolans rektor.

Läs mera om morgon- och eftermiddagsverksamhet här: https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/grundlaggande_undervisning/morgon-_och_eftermiddagsverksamhet

 

Suomeksi

 

Senast ändrat 09.07.2019