Hemvårdstöd och kommuntillägg

 Suomeksi

Kommuntillägget till hemvårdsstödet togs i bruk i Sibbo 1.9.2010 på följande villkor: 

  • Kommuntillägget betalas som ett tillägg till vårdpenningen  
  • För att kommuntillägg ska betalas bör alla barn under skolåldern omfattas av hemvårdsstödet 
  • För sådana barn som omfattas av hemvårdsstödet för barn betalas inget kommuntillägg i det fall att familjen erhåller föräldrapenning 
  • Familjens alla barn under skolåldern vårdas hemma 
  • För ett barn i familjen under tre år betalas kommuntillägg 200 €/mån. 
  • För varje syskon i dagvårdsålder betalas 40 €/mån. i syskontillägg.
  • Ett barn har alltid subjektiv rätt till kostnadsfri förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. 
  • I det fall att ett syskon till ett barn som omfattas av hemvårdsstödet är i behov av särskilt stöd, kan chefen för småbarnsfostran avgöra om kommuntillägg betalas även om barnet med behov av särskilt stöd är i dagvård.

Ansökan och beslut om kommuntillägget sker via FPA.

www.fpa.fi

Senast ändrat 09.01.2017