Yrkesutbildning


Sibbo är delägare i Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland och kan erbjuda sina ungdomar möjligheter att studera i Östra Nylands yrkesinstitut Inveon.

Sibbo är också delägare i Borgå folkakademi och i Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen AB, som upprätthåller yrkesinstitutionen Prakticum (Helsingfors och Borgå), samt i Oy Porvoon Kauppaoppilaitos-Borgå Handelsläroverk Ab som upprätthåller läroanstalten Borgå handelsläroverk.


Edupoli och Point College har förenat sina krafter. Fr.o.m. 1.1.2019 erbjuder Careeria nya karriärmöjligheter. Den nya utbildningsanordnaren, Careeria, vill uppmuntra, bry sig om och möjliggöra, vägleda, och skapa nya möjligheter och förstärka livslångt lärande samt integrera sig med arbetslivet. Tillstånd att ordna utbildning på finska och svenska möjliggör en mångsidig utveckling och en grund för livslångt lärande i samarbetet med arbetslivet. Careeria utbildar unga och vuxna, på finska, svenska och engelska. Careeria har också egen löroavtalsverksamhet. Aktiebolaget ägs av Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträsk och verksamhetsområdet täcker hela östra Nyland och huvudstadsregionen. Virtuellt betjänar Careeria hela landet, oberoende av tid och plats.

Careeria erbjuder 20 olika utbildningsbrancher och har över 80 olika grund-, yrkes - och specialyrkesexamina. Studieomfattningen uppgår till ca 3 000 studerandeår och ett totalt studerandeantal på 11 000. Careeria har en omsättning på ca 32 milj. euro. Till koncernen hör också dotterbolaget Edupoli Oy, som fungerar på den fria marknaden. Careeria har ca 400 anställda och verksamhet på 10 olika ställen: 5 st i Borgå, Lovisa, Askola, Vanda, Helsingfors och Kervo.Inveon - Östra Nylands yrkesinstitut

Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå, tfn 019-5600 100
e-post: fornamn.efternamn@inveon.fi

Inveon erbjuder en högklassig och intressant yrkesutbildning inom skolans utbildningsbranscher.
För mera information se skolans egen hemsida www.inveon.fi/.


Borgå folkakademi

Runebergsgatan 16-18, 06100 Borgå, tfn 019-5769 500 e-post info@akan.fi

Borgå folkakademi kan erbjuda en 10:e klass efter grundskolan. Skolan erbjuder också allmänna ”folkhögskolestudier” och personlig utveckling inom konstämnen och det stora utbudet av kortkurser. För mera information se skolans egen hemsida akan.


Prakticum

Helsingfors, Arabiastranden
Jan-Magnus Janssons plats 5, 00550 Helsingfors, tfn 020 7699 700, fax 020 7699790, 020 7699740

Borgå
Ågatan 15, 06100 Borgå, tfn 020 7699 780, fax 019-583 474

e-post: info@prakticum.net eller fornamn.efternamn@prakticum.fi

Prakticum erbjuder svenskspråkig yrkesutbildning på andra stadiet inom de flesta branscher. Största delen av utbildningsutbudet riktar sig till studerande som gått ut grundskolan, men en hel del vuxenutbildning (exempelvis studentbaserad utbildning) ordnas också.

För mera information se Prakticum.


Careeria

Careeria
Tfn 020 51 311
www.careeria.fi
info@careeria.fi
opintotoimisto@careeria.fi
Anstalter: https://www.careeria.fi/yhteystiedot/
Facebook: www.facebook.com/careeria/

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Suomeksi

Senast ändrat 17.01.2020