Ordnandet av yrkesutbildning på andra stadiet i Östra Nyland

Kommunerna i Östra Nyland beslöt på hösten 2016 att inleda ett program i syfte att utveckla nätverket av yrkesutbildningsanordnare. Avsikten med förändringsarbetet är att ordna yrkesutbildningen så att det i fortsättningen finns två aktiebolag som erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet i Östra Nyland. För förändringsarbetet har man ansökt om förändringstöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet har beviljat projektet ett stöd på cirka 657 000 euro för år 2017.

Sibbo fungerar som förändringsarbetets ansvarskommun. Arbetet bereds av en styrgrupp där Lovisa stads bildningsdirektör Thomas Grönholm fungerar som ordförande. De övriga medlemmarna i styrgruppen är:

Hilding Mattsson, bildningsdirektör, Borgå stad
Pia Aaltonen, direktör för bildningsväsendet, Lappträsk kommun
Sabah Samaletdin, kommundirektör, Mörskom kommun
Pirkko Hynninen, direktör för bildningsväsendet, Askola kommun
Hannu Haukkasalo, kommundirektör, Borgnäs kommun
Jouni Piippo, rektor, Sibbo kommun
Timo Hildén, första ordförande för fullmäktige, Pukkila kommun
Timo Ahvo, direktör för bildningsväsendet, Orimattila stad
Sari Gustafsson, rektor/verkställande direktör, Point College
Pentti Suursalmi, rektor/samkommundirektör, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (IUKKY)
Frank Backman, direktör, Inveon
Harriet Ahlnäs, rektor/verkställande direktör, Prakticum
Elina Palonen, representant för personalen, Point College
Jukka Koppana, representant för personalen, IUKKY
Mikael Kulju, representant för personalen, Inveon
Michael von Bell, representant för personalen, Prakticum

Som förändringsledare för projektet fungerar Kurt Torsell, Sibbo kommuns bildningsdirektör, och som projektkoordinator fungerar Pasi Kankare vid Sibbo kommun.

 

Mer material om projektet:

Länk till boxen, var du kan bekanta dig med projektets material.

Informations- och diskussionsmöte 16.3.2017 / FCG (på finska)
Informations- och diskussionsmöte 16.3.2017 / Torsell (på finska)

Kickoff 26.1.2017 (på finska)

Infobrev 1. Januari 2018

Infobrev 4. September 2017
Infobrev 3. April 2017
Infobrev 2. Mars 2017
Infobrev 1. Februari 2017

Förändringsledarens översikt April 2017

Meddelande Februari 2018
Meddelande Septemper 2017

Yrkesutbildningens ändringsprojket Tillfället för kommuninvånare den 29.11.2017 (på finska)

SuomeksiSenast ändrat 09.07.2019