Kontaktuppgifter

suomeksi

OBS! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.
Bildningskansliet

Bildningsavdelningen
SOCKENGÅRDEN
Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo
PB 7, 04131 Sibbo
Telefon 09 23531 (växel)

Wilma hittar du här: WILMA

Kommunikationen mellan hem och skola – Wilma

Wilma är kommunens officiella informationskanal mellan hemmet och skolan. Ni loggar in till Wilma på adressen wilma.sibbo.fi eller med Wilma-applikationen.

Bildningsväsendets förvaltning informerar alltid med notiser på anslagstavlan i Wilma. Undantag utgör information om en enskild elev som skickas som intern post via Wilma.

Skolorna informerar vårdnadshavarna både med notiser på anslagstavlan och med intern post via Wilma. Skolorna upprätthåller inga andra informationskanaler, t.ex. WhatsApp-grupper eller e-postlistor.

Vårdnadshavarna ska följa med och utreda bl.a. barnets frånvaro, kommunicera med lärarna, läsa notiser och intern post samt ta del av beslut som gäller barnet via Wilma. I synnerhet under coronaepidemin är det viktigt att vårdnadshavarna följer med anslagstavlan dagligen.

Beslut angående eleven delges via Wilma. De finns under fliken Ansökningar och beslut.

Följande beslut delges via Wilma:

  • beslut om skolskjuts (nekande beslut skickas hem per post)
  • beslut om morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • beslut om särskilt stöd
  • beslut om elevupptagning
  • beslut om närskola och beslut om sekundär skola
  • beslut om särskilda undervisningsarrangemang
  • beslut om ledighet som överstiger tre dagar
  • beslut om flexibel grundläggande utbildning

Obs! Det är inte möjligt att utarbeta ansökningar och läsa beslut i Wilma-applikationen.

Mer information om användningen av Wilma och dess funktioner fås av skolsekreteraren.

Wilma snabböversikt för vårdnadshavare
Utbildningstjänster

Assistent för ledningen
Mikaela Hutukka
+358401914293
finskspråkiga och svenskspråkiga undervisningsväsendets allmänna ärenden, elevärenden
Undervisningschef
Riikka Strandström
+358406836890
riikka.strandstrom@sibbo.fi
Undervisningschef
Hannu Ollikainen
+358503501845
ledning av skolväsendet

Småbarnspedagogik

Placeringskoordinator för Norra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
sonja.westerlund@sibbo.fi
Landsängens daghem

 

Finskspråkig dagvård

Tf. Daghemsföreståndare
Camilla Sundberg
+358403576767
camilla.sundberg@sibbo.fi
Nickby daghem

 

Placeringskoordinator för Södra Sibbo

Svenskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Sonja Westerlund
+358505206454
sonja.westerlund@sibbo.fi
Landsängens daghem

Finskspråkig dagvård

Daghemsföreståndare
Kristiina Blomqvist
+358505206456
kristiina.blomqvist@sibbo.fi
Mäntymäen päiväkoti
Chef för småbarnspedagogik
Mervi Keski-Oja
+358503625279
mervi.keski-oja@sibbo.fi

Servicechef
Annette Lagerstam
+358401916052
annette.lagerstam@sipoo.fi

Kanslisekreterare
Irene Lönnqvist
+358504398778
irene.lonnqvist@sibbo.fi

Sakkunnig
Elina Sarin
+358503543859
elina.sarin@sipoo.fi

Byrå- och faktureringssekreterare
Sari Polojärvi
+358401914290
Senast ändrat 31.08.2020