Förskolornas, grundskolornas och gymnasiernas arbets- och semesterperioder

Suomeksi

Skol- och lovdagar för läsåret 2020-2021
Höstterminen: 12.8.2020-18.12.2020
Höstlov: 14.10.2020-16.10.2020
Jullov: 21.12.2020-6.1.2021
Vårterminen: 7.1.2021-5.6.2021
Sportlov: vecka 8, 22.2.2021-26.2.2021
Lovdag: 1.4.2021

Lov- och dejourtider inom tjänster för småbarnspedagogik

Höstlov:

Under höstlovet är daghemmen huvudsakligen öppna normalt. Ifall många barn har semester, kan barngrupperna samarbeta och fungera ihop vid behov.

Jullov:

Ifall många barn är på semester under jullovet, kan barngrupperna samarbeta och fungera ihop vid behov.

Sommartid

Daghemmen är normalt öppna i juni.
I juli dejourerar endast tre daghem. Alla andra daghem är stängda.

Jourtiden på sommaren 2020 är 6.7. - 2.8.2020 och de dejourerande daghemmen är:

Södra Sibbo

Tallbackens daghen

vk 28: Kristiina Blomqvist 0505206456
vk 29: Maria Blomberg von der Geest 0401940138
vk 30: Raija Aromäki 0401935790
vk 31: Sonja Westerlund 0505206454

Norra Sibbo

Nickby gårds daghem och Daghemmt Lillhjärtat

vk 28: Eija Viitolahti -Liimatainen 0405365507
vk 29: Ritva Lindwall 0406276743
vk 30: Camilla Sundberg 0403576767
vk 31: Heidi Innala 0405447293.


 

Senast ändrat 19.08.2020