Anmälan till förskoleundervisningen och grundskolan för läsåret 2021-2022

Suomeksi

Anmälan till förskoleundervisningen och skolan i Sibbo ska göras 1.12–18.12.2020. Vårdnadshavarna bekräftar barnets förskole- och skolplats elektroniskt i Wilma på adressen www.wilma.sibbo.fi .

Anmälan till förskoleundervisningen

Alla barn som är födda år 2015 och skrivna i Sibbo anvisas en plats i förpliktande förskoleundervisning. Ett brev adresserat till vårdnadshavarna skickas vecka 49 till barnets hemadress med information om barnets primära förskoleundervisningsplats enligt hemadressen och anvisningar om hur platsen ska tas emot.

Vårdnadshavarna bekräftar sitt barns förskoleundervisningsplats elektroniskt under tiden 1.12-18.12.2020 på adressen www.wilma.sibbo.fi . Anvisningar och användarkoder till Wilma finns i brevet.

Anmälan till skolan

Vårdnadshavare som har sitt barn i kommunal eller privat förskoleundervisning i Sibbo ska bekräfta skolplatsen under tiden 1–18.12.2020 i Wilma.

De vårdnadshavare som har barn i förskoleåldern och inte har användarkoder till Wilma får ett brev hemskickat vecka 49. Brevet innehåller information om barnets primära skolplats enligt hemadressen och anvisningar om hur platsen ska tas emot.

Anmälan till förskoleundervisningen och skolan i Wilma

Alla vårdnadshavare vars barn ska anmälas till förskoleundervisningen eller skolan ska i Wilma meddela var barnet börjar oberoende om förskolan/skolan är i Sibbo eller inte.

Blanketten som är avsedd för anmälan till förskoleundervisningen och skolan finns på Wilmas framsida. Klicka på Menu i övre hörnet (tre streck) och välj blanketten under rubriken "Blanketter". Blanketten är tillgänglig endast då man loggar in via en webbläsare. Om ni saknar användarkoder till Wilma eller om ni har problem med koderna, kontakta wilma.helpdesk@sipoo.fi

Introduktionsbesök till förskoleundervisningen och skolan ordnas i slutet av våren. Information om besöken meddelas i Wilma.

Närskolebeslutet delges i Wilma under mars månad. Ansökan om eventuell elevplats i sekundär förskola/skola ska lämnas in senast 31.3.2021 och beslutet delges i april. Följande gång man kan ansöka om en plats i sekundär förskola/skola är senast 31.5.2021 och besluten delges i juni.

Anmälan till förskolan - ifyllnadstips för blanketten

Om ni har flyttat/kommer att flytta till Sibbo

Om barnet inte var skrivet i Sibbo i slutet av år 2020 men vill börja i förskoleundervisning/skola i Sibbo hösten 2021, ska vårdnadshavaren anmäla barnet till förskoleundervisningen/skolan med en anmälningsblankett som finns på Sibbo kommuns webbplats. Elektroniska blanketter kan användas även om vårdnadshavaren inte har fått ett brev om ansökan till förskoleundervisningen eller om användarkoderna till Wilma saknas. Länk till blanketterna för förskoleundervisningen och skolan

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden för morgon- och eftermiddagsverksamheten under läsåret 2021–2022 är på våren 2021. Ansökningsblanketten fylls i Wilma. Mer information om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts söks i Wilma under våren. Beslut om skjolskjuts delges åt vårdnadshavaren i Wilma.
Du kan bekanta dig med skolskjutsprinciperna här.

Tilläggsuppgifter

Ytterligare information om anmälan till förskolan: kanslisekreterare Irene Lönnqvist, tfn 050-439 8778, irene.lonnqvist@sibbo.fi

Ytterligare information om anmälan till skolan: Assistent för ledningen Mikaela Hutukka, tfn 040-191 4293, mikaela.hutukka@sibbo.fi

Elevupptagningsområden

På kartan nedan syns de svenska elevupptagningsområdena i Sibbo.

Även skolorna finns utsatta här, vilket gör det möjligt att kontrollera vilken ens närskola blir om man bor inom ett visst område.

Observera att informationen på kartan endast är riktgivande och att kommunen har den slutliga bestämmanderätten när det gäller närskolebeslut.

 

Näytä suurempi kartta

Senast ändrat 27.11.2020