Kostservice

Kostservicens mål och uppgift är att producera högklassig kostservice till alla klientgrupper. Kostservicen ger service i livscykelns alla skeden. Kostservicen befrämjar kommuninvånarnas hälsa och välfärd, med att beakta dom olika kundgruppernas näringsrekommendationer, samt genom att ledsaga kostservicens kunder till att göra hälsosamma val i vardagen.

I Sibbo kommuns kostservice följer vi dom näringsrekommendationer som statens näringsdelegation gett ut. Såväl när det gäller maten i daghemmen, skolorna eller åldringsmaten. Vi är med i programmet steg för steg mot eko, och där är vi nu på steg tre. Vi strävar till att göra våra livsmedelsanskaffningar så nära ifrån som möjligt. I regel är alla dom mjölkprodukter, kött, fjäderfä samt halvfabrikat vi använder är av inhemskt ursprung. Också fisken och fiskprodukterna vi använder är i huvudsak MSC och hjärtmärkta. En del av fisken är av inhemskt ursprung. Hur mycket rotsaker, frukt och grönsaker som är inhemska, beror i första hand på vad det är säsong för. Pastan och riset vi använder är fullkorn eller mörka varianter. Salladen serverar vi som komponenter, så att var och en kan sätta samman sin salladsportion som man vill ha den.

Våra matlistor görs alltid för sex veckor i gången. Då kan vi beakta olika helger samt växlingarna i dom olika säsongerna. Matlistorna ges ut tre veckor i gången.

Vegetarisk mat serveras som andra alternativ alla dagar i högstadierna och gymnasierna, samt en gång i veckan på huvudmatlistan till alla. Man kan också få vegetarisk mat i lågstadiet om familjen har det som livsstil hemma.

Med jämna mellanrum frågar vi våra kunder vad de tycker om maten, och får då värdefull feedback för att utveckla kostservicen. Vi har växelvis i våra skolor sk. smakråd där eleverna får föra fram sina egna önskemål angående maten, samt provsmaka när det gäller att välja nya produkter till matlistan. På det här viset får vi då på matlistan sådana produkter som eleverna gillar.

Kostservicens verksamhet är centraliserad till tre tillredningskök.
Antalet utdelningskök är 29.

 

Försäljning av överbliven mat

Sibbo kommuns kostservice säljer mat som blivit över från lunchen i sote-stationens matsal, vardagar mellan kl. 13.15-13.25. Man köper maten i ca. 0,5 l askar som man får i matsalen. Priset är 2€/ask. Det är inte säkert att det finns överbliven mat till försäljning alla dagar.

 

Suomeksi

 

 

Matlistor
eMeny

(Skolor, daghem, sote-stationen samt avdelningar och serviceboende) 

 

Bekanta er med vår broschyr!

 Kontaktuppgifter

Kostservicechef
Marianne Putus
+358401914524
Servicechef
Christina Lönnholm
+358503608785
Senast ändrat 01.03.2019