Vuxensocialarbete

OBS!

På grund av coronaviruset som sprids i Finland och i hela världen är vi tvungna att övergå till service på distans vilket innebär att vi har ingen klientmottagning på social-och hälsovårdsstationen i Nickby. Vi är också tvungna att skära ner på vår service och prioritera i första hand ärenden som är väsentliga och akuta för att upprätthålla hälsa och funktionsförmåga (boende, mat och mediciner).

Du kan ringa oss till detta nummer: 040 167 9215. Alla ringbud som lämnas före kl. 12 besvaras samma dag. Ringbud som lämnas efter kl. 12 försöker vi besvara så snabbt som möjligt.

Vi beklagar besväret dessa förändringar medför. Vi följer med situationen och informerar genast om eventuella förändringar.

 


 

Vuxensocialarbetet stödjer på ett övergripande och mångsidigt sätt vuxna Sibbobors sociala välbefinnande, funktionsförmåga och kapacitet att klara sig själv vid livets milstolpar.

Du kan vända dig till vuxensocialarbetet om du till exempel

  • behöver stöd för att hantera och planera vardagen
  • är arbetslös och behöver vägledning i anknytning till sysselsättningstjänster
  • har det kärvt med boendet eller är bostadslös
  • är orolig över din mentala hälsa eller rusmedelsbruk eller de stör ditt liv
  • har upplevt en plötslig kris (skilsmässa, problem i människorelationer, dödsfall osv.)
  • behöver vägledning och råd i anknytning till socialtjänster
Ta kontakt
  • Ring 040 167 9215, telefontid mån - fre kl. 10 - 12. 
    Genom att ringa telefonnumret kan ni också lämna in ett ringbud, varefter Ni blir kontaktade från vuxensocialarbetet under samma dygn.

Socialarbete är bl.a. att öka människornas delaktighet, producera tjänster, förebygga problem, leta efter alternativa lösningar, bedöma, följa upp samt främja ärenden för dem som befinner sig i en sämre ställning. Inom socialarbetet ses klienten som expert på sitt eget liv.

Vuxensocialarbetet är långsiktig och planmässig verksamhet som syftar till att tillsammans med kommuninvånarna hitta metoder som främjar kontrollen över livet. Det grundläggande verktyget består av en bedömning av kommuninvånarens tjänstebehov, som görs tillsammans med invånaren, samt åtgärder och en klientplan som bygger på resultatet av bedömningen.

Suomeksi
Senast ändrat 16.10.2020

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo 


KONTAKTUPPGIFTER


Tfn 040 167 9215

Telefontid
mån - fre kl. 10 - 12

GENVÄGAR
Ekonomiskt stöd
Sysselsättningstjänster 

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


 Socialvårdslag
FPA, Utkomststöd
TE-tjänster