Sysselsättningstjänster

Suomeksi
Sysselsättningstjänsterna är avsedda för arbetslösa arbetssökande vars arbetslöshet har förlängts eller hotar att förlängas. Målet är att förbättra klientens arbets- och funktionsförmåga och sysselsättningsmöjligheter samt att klarlägga de fortsatta planerna. Man kan bli klient via social- och hälsovårdstjänsterna eller arbets- och näringsbyrån. Man kan även själv söka sig direkt till tjänsten.

Vid möten med socialarbetaren kartläggs klientens livssituation och önskemål inför framtiden, speciellt i anknytning till arbetssökandet och sysselsättningen. Man går också igenom möjligheterna att främja klientens återgång till arbetet. Beroende på klientens situation erbjuds mångprofessionelt stöd även för rehabilitering, för att utreda arbetsförmågan samt för att ansöka om studieplats och pension.

Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet är en av de tjänster som erbjuds av Sysselsättningstjänsten. Rehabiliterande arbetsverksamhet bedrivs av olika enheter i Sibbo kommun och arbetsuppgifterna planeras utgående arbetsverksamhet bedrivs av olika enheter i Sibbo kommun och arbetsuppgifterna planeras utgående från klientens arbets- och funktionsformåga. Innan den rehabiliterande arbetsverksamheten inleds utarbetas en aktiveringsplan tillsammans med klientens socialarbetare och en expert från arbets- och näringsbyrån. I planen antecknas målen för klientens arbetsverksamhet, arbetsuppgifterna och tidpunkten för arbetsverksamheten. En person som deltar i rehabiliterande arbetsverksamhet kan inte ersätta eller vikariera yrkesutbildad personal. För klienten utses alltid en handledare på arbetsplatsen.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas i perioder på 3-24 månader åt gången. Arbetsverksamheten pågår 1-4 dagar i veckan och 4 timmar om dagen. Deltagarna får 9 euro i kostnadsersättning för de dagar som de deltar i arbetsverksamheten. Eventuella resekostnader för deltagandet i arbetsverksamheten ersätts enligt det billigaste transportsättet.

Arbetsuppgifter

Arbetsverksamhet ordnas på kommunens olika verksamhetsställen och kan även ordnas i grupp. Rehabiliterande arbetsverksamhet består alltid av assisterande arbetsuppgifter. Man kan delta i rehabiliterande arbetsverksamhet på följande ställen/iföljande uppgifter i Sibbo kommun:

Verksamhetcentret Vägskälet

Tjänster för äldre och dagvården (stimulerande aktiviteter, utevistelse, måltider osv.)

Kostservicen (assisterande köksuppgifter)

Städtjänster

Fastighetsservicens uppgifter

Utomhusarbeten (underhåll av parker, skogar och friluftsområden och förbättrande av trivseln)

Kansliarbete (kopiering, sortering av post, arkivering)
Senast ändrat 21.10.2019

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


Telefontid
mån - tors kl. 9 - 10

 

 

 

 
PÅ ANDRA WEBBPLATSER