Krishjälp

Har du eller någon närstående råkat ut för traumatisk kris, t.ex.

 • plötsligt dödsfall i den närmaste kretsen
 • självmord/självmordsförsök
 • svår sjukdom
 • fallit offer för ett brott eller varit med i en olycka
 • varit ögonvittne eller med i en ”nära ögat”-situation

  I fall du funderar på att ta kontakt för din egen del eller för någon närstående, kom ihåg att ett samtal till jourtelefonen 
  inte förpliktigar dig till något. Du kan berätta om din situation för krisarbetaren.
  Efter detta bedömer vi tillsammans behovet av vidare åtgärder och planerar dem.

Krishjälp är alltid konfidentiellt och gratis för kunden.


Har Du i ditt arbete träffat kunder som är i behov av krishjälp?


Av Sibbo kommuns krisgrupp kan du få stöd och hjälp för dig själv, dina barn och familjemedlemmar samt
andra närstående och dina kunder. Krishjälp erbjuds i akuta situationer så fort som möjligt efter den traumatiska händelsen i form av krismöten, hembesök eller stöd per telefon.

Ifall du kontaktar krisgruppen å en kunds vägnar behöver du kundens medgivande och kontaktuppgifter,
så att krisgruppens personal kan nå kunden.

Bli inte ensam – det man kan prata om kan man också komma över!

 

Suomeksi

Senast ändrat 20.05.2020