Välkommen till rådgivningen!

suomeksi

Aktuellt i rådgivningen

 

Hösten 2020 utförs influensavaccinationer enligt följande:
1. Alla barn som fyllt 6 månader och är under 7 år vaccineras mot influensa med tidsbeställning. Under samma besök kan även barnets närmaste familjemedlemmar vaccineras. Alla bör ha en egen vaccinationstid.
Influensavaccinet ges:
- Vecka 45, 2.-7.11.2020 vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla. Första gången ett barn vaccineras mot influensa får det två injektioner med cirka en månads intervall. Under de följande åren räcker det med en injektion.
-Vecka 50, 7.-12.12.2020, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla Den andra vaccinationsomgången. Också för dem som inte vaccinerades vecka 45
För barnens influensavaccin:
-i samband med de normala besöken (Obs! P.g.a. coronasituationen, sköter vi i första hand vaccineringarna i samband med de normala rådgivningsbesöken)
-Beställ tid via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app Observera att varje familjemedlem bör ha en egen bokad vaccinationstid. Ifall ni behöver flera vaccinationstider, vänligen boka via er egen hälsovårdare
-beställ tid per telefon hos hälsovårdarna
--------------------------------------------------
2. Gravida kvinnor vaccineras i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla.
De närmaste familjemedlemmarna kan också vaccineras under samma besök.

 

OBS!!

All gruppverksamhet och Walk-in tillsvidare inhiberad.

 

Seuraa Sipoon neuvolaa FacebookissaFölj oss också på Facebook
__________________________________________________________________________________________________
Länken till mödrarådgivningen
Mödrarådgivningen betjänar hela familjen
i alla skeden av graviditeten.Länken till barnrådgivningen

Barnrådgivningen betjänar barn under
förskoleåldern och deras familjer.Länken till rådgivningens familjeatbete

Rådgivningens familjearbete stödjer
hemmet och familjen under graviditeten
och småbarnsåren
.

Länken till rådgivningens psykolog

Rådgivningspsykologen hjälper när man är
orolig över sitt eget orkande eller
över saker som rör barnet
.

Länken till familjeförberedelsen
Syftet med familjeförberedelsen är att
hjälpa föräldrarna  finna sin egen roll som
förälder samt erbjuda information om och
stöd i förlossningen och vården av spädbarnet.

Länken till Preventivmedels- och familjeplanerings-rådgivningen
Preventivmedels- och familjeplanerings-
rådgivningen kan kontaktas  i ärenden
som rör preventivmetoder 
och den sexuella hälsan.


Babytreffit

Öppen rådgivning

Rökfria spädbarn i Sibbo. Läs mer!

Verksamhet för småbarnsfamiljer i Sibbo

MLL: Apua lastenhoitoon!

MLL: Hae perhekummia!

Senast ändrat 19.10.2020