BARNSKYDD

Barnskyddets mål är att stöda familjer så att barnen får växa upp i en trygg omgivning som stöder deras utveckling och motsvarar deras behov.

Be om hjälp!

Ta kontakt barnskyddet ifall du är orolig över barnet
och misstänker att barnet utsätts för misskötsel,
försummelse eller fara. Barnskyddsanmälan är viktig
för att barnet och familjen kunde stödas i ett så tidigt skede som möjligt.
Anmälan kan också göras anonymt. Barnskyddet är skyldigt att utreda varje anmälan och vid behov vidta åtgärder.
Gör en barnskyddsanmälan här!

Ta kontakt!

Vardagar kl. 8.15–15.00

• Tfn 09 2353 6013

På kvällar, nätter och veckoslut

• Östra Nylands socialjour tfn 040 517 4194
Fax 019 667 201, sosiaalipaivystys@porvoo.fi

Man kan bli klient i barnskyddet på begäran av barnet själv eller dess vårdnadshavare, eller via en barnskyddsanmälan. Anmälan kan också göras anonymt. Klientskapet inleds vanligtvis med en bedömning av servicebehovet där socialarbetaren tillsammans med familjen och andra samarbetspartner utvärderar familjens behov av hjälp och stöd. Till barn- och familjeinriktat barnskydd hör olika stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård som intensivt familjearbete samt brådskande placering, omhändertagning, ordnande av vård utom hemmet samt eftervård.

Suomeksi
Senast ändrat 19.05.2020

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

E-TJÄNSTER


Barnskyddsanmälan
Basuppgifter för barnskyddet

GENVÄGAR


Dataskydd
Familjerättsliga ärenden
Hemservice för barnfamiljer
Rådgivning
Socialarbete för barnfamiljer


Verksamhet för småbarnsfamiljer i Sibbo
Skyddshemmet
Tfn 0400 664 932

PÅ ANDRA WEBBPLATSER


Stöd till familjer!