Barnfamiljernas socialarbete och hemservice

Be om hjälp!

Socialarbetet för barnfamiljer erbjuder dig och din familj olika former av stöd. Be om hjälp när utmattning, konflikter, skilsmässa, problem med att fostra barnet, en familjemedlems sjukdom eller något annat belastar vardagen. Även personer som inte hör till familjen och instanser som är oroliga för barnets eller familjens situation kan kontakta socialarbetet för barnfamiljer.

Ta modigt kontakt redan i ett tidigt skede!

Ta kontakt

Socialarbetet för barnfamiljer är uppdelat i två team: OVI-teamet och TUPA-teamet.

OVI-teamet
 • tar emot kontaktbegäranden
 • bedömer din familjs situation tillsammans med dig
 • hjälper till med att hitta rätt hjälp och tjänst
 • instruerar hur du kan ansöka om ekonomisk stöd
TUPA-teamet
 • hjälper din familj enligt den plan som ni gjort upp tillsammans Hjälpen kan t.ex. bestå av:
  • hemservice för barnfamiljer som utförs i hemmet
  • arbete tillsammans med familjen i syfte att hitta en fungerande vardag och växelverkan
  • stöd för en ung person
  • stöd familjs- och stödpersonsverksamhet
  • medling i familjeäreden
  • samarbete med övriga yrkespersoner eller familjens eget nätverk i syfte att hjälpa familjen

I OVI- och TUPA-teamen arbetar socialarbetare, socialhandledare och familjearbetare. Våra kontaktuppgifter finns här.

Suomeksi
Senast ändrat 16.09.2020

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

E-TJÄNSTER


Blankett för kontaktbegäran

Tillfällig vård för barn

GENVÄGAR


Barnskydd
Dataskydd
Familerådgivningen
Familjerättsliga ärenden
Rådgivning
Talterapi

Verksamhet för småbarnsfamiljer i Sibbo

PÅ ANDRA WEBBPLATSERStöd till familjer!