Familjerådgivningen

Familjerådgivningens tjänster finns till för barn och unga i Sibbo i åldern 0−17 år och för deras familjer. Till familjerådgivningen kan man vända sig om man är orolig för sitt barns utveckling. Familjerådgivningen hjälper också om man har problem med uppfostran, växelverkan eller föräldraskap eller om familjens situation på annat sätt är belastad.

Coronavirusets inverkan på familjerådgivningenverksamheten i Sibbo.

På grund av coronaviruset som sprids i Finland och runtom i världen träffas vi i huvudsak via distanskontakt
.

Vi följer med situationen och informerar om eventuella förändringar.

https://bvif.fi/sv/start/article-110306-72795-samlade-tips-for-smabarnsforaldrar

https://www.mielenterveystalo.fi/sv/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/coronavirus/Pages/default.aspx

 

Familjerådgivningen kan hjälpa till exempel om:
  • du som förälder är orolig för ditt barns beteende, utveckling, känsloliv, humör eller sociala färdigheter
  • det förekommer konflikter inom familjen eller er livssituation av någon annan orsak är svår
  • du funderar på frågor kring föräldraskap och uppfostran och det känns som att de egna resurserna inte räcker till

Kontaktformuläret

Ring 040 191 6099 må-to kl. 9-12. Om vi inte kan svara ringer vi dig så fort som möjligt

eller fyll i kontaktformuläret. Vi ringer upp dig inom en vecka.Arbetet på familjerådgivningen kan bestå av rådgivning, kartläggning av barnets och familjens situation, mer omfattande undersökningar eller en planerad vårdperiod. Tillsammans med dig diskuterar vi dins familjs situation och vilkens sorts stöd eller vård ni behöver. Kontakten utgår alltid från er familjs behov.

På familjerådgivningen arbetar två psykologer och en socialarbetare. Vi samarbetar även med läkare. Kontaktuppgifterna till familjerådgivningen hittar du här.

Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria och man behöver inte ha en remiss för att ta kontakt.

Suomeksi
Senast ändrat 08.09.2020

BESÖKADRESS


Social- och hälsostation
Jussasvägen 14
2. vån.
04130 Sibbo

KONTAKTUPPGIFTER


040 191 6099
må-to kl. 9-12

Kontaktformuläret

 

GENVÄGAR


Krishjälp
Barnfamiljernas socialarbete och hemservice
Barnskydd
Rådgivning
Dataskydd

PÅ ANDRA WEBBPLATSER