Hemvården

Tilläggsuppgifter och ansökan:

Servicehandledning
tfn 09 2353 6014
telefontider må-tors kl 9-15 och fre kl 9-14
Om vi inte har möjlighet att svara då du ringer, ringer vi tillbaka

eller palveluohjaus@sipoo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Hemvårdens målsättning är att stöda människan att klara av vardagen med sakkunniga och trygga vårdmedel. Hemvården står till tjänst med bl.a. sårvård, genomförande av trygg läkemedelsbehandlig, blodprovstagning, blodtrycksmätning och personlig hygien. Personalen har också kunnande av vård i livets slutskede. Dessutom ger hemvårdens personal råd och handledning.

Hemvård ges för personer som behöver hjälp på grund av bl.a. sjukdom, handikapp eller nedsatt funktionsförmåga. Vårdbehovet värderas individuellt med hjälp av en instrument som mäter funktionsförmågan. Om hemvårdens beviljande eller avslag görs ett ändringsgiltigt skriftligt beslut.

Du kan bekanta Dig med hemvårdens kriterier här

Du kan bekanta Dig med innehållet i hemvårdtjänsterna här

Avgiften för regelbunden hemvård är beroende av inkomsterna och hjälpbehovet. För tillfällig hjälp betalas en engångsavgift.

Suomeksi

Hemvårdens kontaktuppgifter

Senast ändrat 10.06.2020