Handikappservice

Med handikappad avses en person som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har skärskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring.

Målet med handikappservicen är att göra det möjligt för handikappade kommuninvånare att leva ett bra och meningsfullt liv i jämlikhet med andra kommuninvånare.

I handikappservicen ingår handikappades och utvecklingsstördas handlednings- och rådgivningstjänster, socialt arbete i anslutning till förändringar i livssituationen, serviceboende, personlig assistans, dag- och arbetsverksamhet, tillfällig vård, färdtjänst, ändringsarbeten i bostaden samt andra behövliga tjänster och stödåtgärder.

Personliga klientmöten inom handikappservicen ordnas på basis av tidsbeställning.


Kontaktpersoner:

Förman för handikappservicen Tuula Wackström, tfn 050 338 5704

Handikappservicens socialarbetare, , tfn 050 517 3569

Special socialhandledare inom handikappservicen, tfn 050 443 3630 
ansvarsområden: personlig assistans och färdtjänst

Postadress: Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO
Besöksadress: Nickby social- och hälsostation, Jussasvägen 14, 04130 SIBBO

Obs! Handikappservicen i Sibbo flyttade till tredje våningen i Nickby social- och hälsostation 6.2.2020. Tidigare fanns handikappservicen på andra våningen i samma byggnad. Även tredje våningen är tillgänglig med hiss.

Personliga klientmöten inom handikappservicen ordnas endast med tidsbeställning. Telefonnumrorna och postadressen är fortfarande de samma. Ansökningar/post till handikappservicen kan också lämnas till social- och hälsostationens expeditionsvaktmästare (1 våningen).

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program för Sibbo kommun 2013 - 2016


Blanketter:

Ansökan om handikappservice
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation om ifyllningsinstroktioner

Ansökan om färdtjänst
Du kan fylla i, skicka och spara blanketten elektroniskt.
För att kunna skicka blanketten elektroniskt krävs att du identifierar dig.
Vid behov kan du också skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.
Tilläggsinformation om ifyllningsinstroktioner

 

Suomeksi

Senast ändrat 16.10.2020