Dagcentralen

Öppen vardagar kl. 8.00–14.00
Kontakt vardagar kl. 8.00–15.00, per tfn 040 191 4227

Seniorcenter, Jussasvägen 18 A (ingång under stora klockan), 04130 Sibbo Suomeksi

Dagcentralen är i huvudsak avsedd för personer över 65 år som bor hemma och som önskar mera aktiviteter i vardagen. Dagens program är upplagt enligt kundernas önskemål och består av ett lämpligt antal aktiviteter för såväl kropp som själ, t.ex. diskussioner, spel, utevistelse, dans, sång, bakning, kultur, konst och utfärder. Det är också möjligt att besöka motionssalen, där handledning fås. Kunderna kan själva välja i vilka aktiviteter de vill delta. Under dagen är det också möjligt att sköta sina egna ärenden i byn, hälsa på gamla vänner eller handarbeta. Gemensamma måltider är frukost kl. 8.00, lunch kl. 11.30 och eftermiddagskaffe kl. 13.30.

Priset för en dag på dagcentralen är 22,50 € (inkl. måltider och dagens program). Kunderna kan också delta i en halv dag på dagcentralen (ca 3 timmar, inkl. två måltider) och då är priset 13,50 €. Räkningen skickas hem till kunderna månatligen i efterskott.

Kunderna kan själva ordna sin transport eller anlita kommunens egen linje (norra Sibbo) eller taxitjänster (södra Sibbo). Självriskandelen är 4,50 euro/resa. Vi hjälper till med att ordna transport.

Måndag (finskspråkig)

Tisdag (finsk- och svenskspråkig)

Onsdag (finskspråkig)

Torsdag (svenskspråkig)

Fredag (finsk- och svenskspråkig)

Det ryms nya kunder i alla grupper. Man kan även delta i dagcentralens verksamhet flera dagar i veckan. Ta kontakt med oss och kom och bekanta er med dagcentralens verksamhet. Det första besöket är gratis och kostnaderna består endast av självriskandelen för en eventuell transport.


Motionssal för seniorer

Motionssalen är öppen för alla äldre Sibbobor kl. 7.00–20.00.

Motionssalen är belägen i Dagcentralens lokaler, Jussasvägen 18 A, Nickby. Användningen av motionssalen är avgiftsfri.

Motionssalen är reserverad för Dagcentralens kunder vardagar kl. 9.00–13.00. Övriga tider är motionssalen öppen för alla. Obs! Motionssalen kan reserveras för grupper efter kl. 14.00. En reserveringslista finns på motionssalens dörr. Reserveringarna ska alltid göras via Dagcentralens verksamhetsledare (kontaktuppgifter nedan).

Kommuninvånarna har möjlighet att delta i en introduktionskurs (längd 2,5 h), där man går igenom grunderna i motionssalsträning och hur maskinerna ska användas. Kursen ordnas i motionssalen i Seniorcentret. Kursspråk: finska.

Förfrågningar om motionssalen, reserveringar och grupper vardagar kl. 9.00–15.00 tfn 040 191 4227.

Bekanta dig med brochyren: Motion för äldre

Dagcentralen i media

Vanhustyö 1/2016 (på finska)

Senast ändrat 08.07.2019