Allmänna nödnumret 112

Till det allmänna nödnumret ringer du när du vet eller misstänker att det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljön.

Patienter med svåra akuta sjukdomsanfall eller olycksfall kan under dygnets alla tider vända sig direkt till larmcentralen tfn 112 som vid behov skickar ambulans eller läkarhelikoptern Medi-Heli till platsen.

När du ringer nödnumret 112:
• svara på frågorna
• handla enligt de givna instruktionerna
• avsluta samtalet först när du får tillåtelse.

Vad är nödnumret 112?
• I Finland används endast ett nödnummer, 112.
• Nödnumret 112 fungerar även i alla EU-länder.
• Du kan ringa nödnumret 112 avgiftsfritt från vilken telefon som helst utan riktnummer.
• Du kan också ringa nödnumret 112 från ett utländskt mobiltelefonabonnemang. Inte heller då behöver du ett särskilt riktnummer, det räcker att knappa in 112.
• När du är utomlands styrs samtalet till den lokala nödcentralen. Om din resa inte går till ett EU-land, kom ihåg att ta reda på resmålets nödnummer på förhand.
• Om nödnumret är upptaget, avsluta inte samtalet! Du hör ett band där du uppmanas vänta en stund på linjen.
• Nödcentralen svarar på nödsamtalen så snabbt som möjligt och alltid i den ordning samtalen kommer.


EXEMPEL PÅ TILLSTÅND SOM KAN FORDRA OMEDELBAR LÄKARVÅRD

• Bröstsmärtor som kommit plötsligt eller förvärrats
• Svår magvärk, speciellt om den är förbunden med feber
• Andtäppa som kommit plötsligt eller tilltagit märkbart
• Plötsliga sjukdomsanfall som kramper, medvetslöshet, förlamning, plötslig svår smärta, akut blödning
• Patientens allmäntillstånd försämras plötsligt

Minnesregel:
1 Brådskande nödsituation?
1 Ring 112.
2 Svara på frågorna.

Suomeksi

Senast ändrat 21.02.2020