Jour

Brådskande jourmottagning

Hälsocentralens tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet måndag−fredag kl. 8−16 tfn 09 2353 6001. Övriga tider betjänar Jourhjälpen på numret 116 117. 
Obs! Sibbobor ska boka tid för coronaprovtagning via Jourhjälpen under veckosluten. Personer som bor inom HUS område kan även själva boka en tid till en coronavirusprovtagning via Coronaguiden.
Nickby social- och hälsostation
Jussasvägen 14

Vid brådskande fall har en läkare jourmottagning måndag−torsdag kl. 8−17 och fredag kl. 8−16 på Nickby social- och hälsostation, där patienterna alla vardagar har tillgång till HNS-Bilddiagnostiks röntgenenhet och HUSLAB:s provtagningsställe samt husets andra experter, såsom fysioterapeuter och socialarbetare. Den brådskande mottagningen fungerar med tidsbeställning och grundar sig på en bedömning av vårdbehovet, som görs under telefonsamtalet. Mellan kl. 16–17 sköter den brådskande mottagningen endast sjukdomsfall som enligt bedömningen av vårdbehovet inte kan vänta till följande dag. Det finns inte tillgång till laboratorie- eller röntgenservice efter kl.16.

Vid nödfall ring 112.

Då hälsostationen är stängd
På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet. Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117 (priset av samtal 0€)
Telnro
Borgå sjukhus, Sjukhusvägen 1, Borgå, 3:e våningen (entrévåningen)
Jouren har en egen ingång bredvid sjukhusets huvudingång.

Brådskande sjukvård i östra Nyland.pdf

Munhälsovårdens jour

Vardagar med tidsbeställning 09 2353 6002 (kl. 8 - 15)
Nickby (Jussasvägen 14, P vån.) och Söderkulla (Amiralsvägen 2, 2 vån.) munhälsovå

Då tandvården är stängd:
Munhälsovårdens jour på HNS-området
Tand- och munsjukdomar kvälls- och veckoslutsjour vid Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Vänligen ring innan du söker dig till jouren.Telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen betjänar vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och helger kl. 8–21.

Jourmottagning nattetid kl. 21–8 vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40) kl. 21–8. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

På munhälsovårdens nattjour vårdas patienter i behov av omedelbar vård, vars vård på medicinska grunder inte kan överlåtas åt den egna hälsocentralen på tjänstetid.

Allvarliga skador på tänder, mun, käke och ansikte sköts dygnet runt vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40)

 

Barnskyddets jour

Barnskyddets jourtelefon kl. 8.15- 15.00
I konsultations- och jourärenden kan du vara i kontakt med den socialarbetare som har jour genom att ringa tfn 09 2353 6013.

Jour utanför tjänstetid

Östra Nylands socialjour
Tfn 040 517 4194
Fax 019 667 201
sosiaalipaivystys (at) porvoo.fi

Skyddshemmet
Tfn 019 520 3330 eller 0400 664 932

 

Vuxensocialens jour

I konsultations- och jourärenden kan du vara i kontakt med den socialarbetare som har jour genom att ringa tfn 040 167 9215

Jour utanför tjänstetid

Östra Nylands socialjour
Tfn 040 517 4194
Fax 019 667 201
sosiaalipaivystys (at) porvoo.fi

Skyddshemmet
Tfn 019 520 3330 eller 0400 664 932

 

Hemvårdens jour

Ärenden som gäller hemvårdens klienter
Jourtelefon norra Sibbo kl 7-21.15 tfn 050 522 2802

Jourtelefon Södra Sibbo kl. 7-21 tfn 050 522 2797 Suomeksi

Senast ändrat 09.09.2020