Tjänster för invandrare i Sibbo

Socialtjänsterna för nyanlända invandrare och flyktingar finns på addressen Norra Skolvägen 1, i byggnaden Artturi. I invandrartjänsterna kan man även få allmän information om invandringsfrågor. Tjänsterna omfattar handledning, rådgivning och information om invandring till invandrare, myndigheter och samarbetspartner.

Invandrartjänsternas huvuduppgift är att under tre års tid främja integrationen av kvotflyktingar som kommunen tagit emot, asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd och som placeras i Sibbo kommun eller självständigt flyttar till kommunen samt de som återinvandrar.

Kom ihåg att reservera tid innan du besöker invandrartjänster!

Invandrarkoordinator
Katri Indrén 050 4754164

Socialarbetare
Emilia Jääskeläinen

Socialhandledare
Sofia Camara 040 1916031

Tyck om oss på Facebook (länk).

Familjegrupphemmet

Sibbo kommun upprätthåller ett familjegrupphem med 7 kundplatser i Nickby centrum för minderåriga ungdomar som anlänt ensam utan vårdnadshavare och fått uppehållstillstånd. Familjegrupphemmet erbjuder ett hemtrevligt miljö samt vård som stöder uppväxt och integration fram till 18-årsåldern. Familjegrupphemmets kostander är helt ersatta av NMT.

I samband med familjegrupphemmet fungerar det en enhet för stött boende för ungdomar som anlänt som minderåriga, ensamma utan vårdnadshavare, och som håller på att bli vuxna och självständiga. Ungdomarna bor oftast i lägenheter som kommunen andrahandshyr till dem, och stöd för boende tas till hemmet eller handledning ges i invandrartjänsternas kontorslokaler. Ändamålet är att ge ungdomarna de färdigheter de behöver för att kunna leva och bo självständigt i Finland. Tjänsterna kan ges utifrån personligt behov ända till 21-årsåldern. Aktiviteterna är helt ersatta av NMT.

Enhetschef

Mervi Siivikko 040 1843284

Ansvarig handledare

Liisa Jyske 040 1916013

Familjegrupphem, handledare 24/7 - 040 162 7486

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@sibbo.fi

Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Suomeksi

in englishSenast ändrat 12.11.2020