Mångkulturell verksamhet i Sibbo

I Sibbo ordnar många olika aktörer verksamhet dit invandrare är välkomna. Via den mångkulturella verksamheten som kommunen ordnar kan du t.ex. få en finländsk mentor eller studera språk tillsammans med andra invandrare.

Aktörerna (församlingarna, samfunden, organisationerna osv.) kan kontakta invandringskoordinatorn i Sibbo kommun (040 573 4133). Er verksamhet kan länkas till denna sida.

Språkcafeet

Sibbo huvudbibliotek och Sibbo kommuns invandrartjänster har i samarbete startat ett finskspråkigt språkcafé i huvudbibliotekets café, address Norra Skolvägen 2. Språkcaféet är ett öppet diskussionsgrupp med en frivillig finskspråkig handledare och öppen nivå för alla som vill öva det finska språket. Barnpassning har ordnats. Språkcaféet hålls varje fredag kl. 14-15 börjande 4.9.

Kurser i finska vid Sibbo Institut

Sibbo Institut ordnar flera kurser i finska för invandrare. Du kan söka information om aktuella kurser i finska vid medborgarinstitutet och anmäla dig på institutets webbsida.

Öppen handledning för invandrare

OBS! Handledningen avbokas fram till hösten på grund av coronaviruset.

En öppen handledning för invandrare startar i Nickby tisdag 25.2 kl. 14–16. 25.2–17.3 är handledningen öppen varje tisdag kl. 14–16. Därefter har man öppet varannan vecka, tisdagar kl. 14–16 på jämna veckor. Alla invandrare som har frågor om livet och boende i Finland är välkomna. Frågorna kan gälla t.ex. samhällets olika tjänster, boendet, stödformer, studier, olika lov och tillstånd och hur man söker dem, hur man fyller i blanketter eller hur man söker arbete, det vill säga vad som helst som har att göra med invandringen.

En arbetstagare hos kommunens invandrartjänster är alltid närvarande när handledningen har öppet.

Mer information om den öppna handledningen för invandrare ger invandrarkoordinator Marjukka Huttunen, tfn 040 5734133.

Vi läser tillsammans –nätverket

OBS! Vi läser tillsammans -gruppen avbokas fram till sommaren på grund av coronaviruset.

Kvinnliga Akademikers Förbund rf. och frivilligarbetare ordnar gratis undervisining i läsning och i det finska språket för invandrarna i Sibbo.

Under våren 2020 samlas Vi läser tillsammans-gruppen på tisdagar  kl. 17.30 - 19.30 på Lukkarin koulu (Klockarvackavägen 2, 04130 Sibbo).

Mer information:
Ansvarsperson för Vi läser tillsammans -verksamheten Mervi Jokela (044 0887064, mervijokela(at)hotmail.com), Luetaan yhdessä svenska

suomeksi

in english

Senast ändrat 26.08.2020