Sjukhus- och rehabiliteringstjänster

Hälsocentralens sjukhus avdelning 1
akut- och rehabiliteringsavdelning

Avdelningens telefonnummer: 040 1914305
Adress:
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo

På sjukhuset finns 33 patientplatser. Patienterna kommer antingen hemifrån via jouren eller för fortsatt vård från specialsjukvården.
Patienterna är i behov av akut sjukvård och rehabilitering eller väntar på fortsatt vårdplats. Dessutom sköts dagligen patienter som kommer direkt hemifrån för att få till exempel intravenöst läkemedel.

Värden i vården
Vi högaktar patienternas individualitet, människovärde och rättigheter. Patienterna har självbestämmanderätt och rätt att få information samt rätt till en trygg och kontinuerlig vård.

Förverkligande av vården
Vården förverkligas enligt teamarbete och till grund för vården uppgörs en individuell rehabiliterande vårdplan.

Målet med den rehabiliterande vården är att kunna hemförlova patienten så fort som möjligt. Ett mångprofessionellt vårdteam har ansvar för rehabiliteringen. Till teamet hör bland annat läkare, skötare och fysioterapeuter.

Det mångprofessionella vårdteamet uppgör tillsammans med patienten ett ”rehabiliteringsträd”, med grenar på vilka rehabiliteringens delmål skrivs ned.

Vi uppmuntrar också anhöriga att delta i patientens vård (t.ex. att hjälpa till vid måltiderna och göra små promenader ute) och att planera vården tillsammans med vårdpersonalen.

Bäddavdelningen fungerar som undervisningsavdelning, bl.a. sjukskötar-och närvårdarstuderande gör sin praktik på avdelningen. Besökstiden på avdelningen är dagligen kl.13 - 19. Om man vill komma på besök vid andra tider går det bra att komma överens om det med personalen.

Avdelningsskötare
Pia Hellman
040 1914304

 

Fysioterapi

Sibbo hälsocentral
Jussasvägen 14, P-vån
04130 Sibbo

Tidsbeställning och rådgivning per telefon
vardagar kl. 11.30 – 12.30,
tfn 09 2353 6441
övriga tider telefonsvarare
e-post: förnamn.efternamn@sibbo.fi

För fysioterapitjänsterna ansvarar
avlningsskötare
Marina Westerlund
tfn 040 191 6020

Läs mer om fysioterapi...

Hjälpmedelservice

Utvärdering av hjälpmedelsbehovet, utlåning av hjälpmedel och handledning i hur hjälpmedlet ska användas kräver tidsbeställning. Vänligen kontakta hjälpmedelsenheten under telefontiden mån – tis, tors – fre kl. 8– 9, tfn 050 522 2799. Ni kan också ta kontakt per e-post: nina.helenius@sibbo.fi.

Läs mer om hjälpmedelservice...

Ergoterapi

Ibland kräver den vardagliga verksamheten mer av människan än vad hon på grund av sjukdom, handikapp eller förändringar i livssituationen klarar av. Grunden för ergoterapi är synen på människans möjligheter att påverka sin framtid, hälsa och sitt välmående genom sina egna handlingar och val.

Läs mer om ergoterapi....

Talterapi

Kommunal talterapi är avsedd för barn, främst under skolåldern och en begränsad mängd skolbarn. För att besöka talterapeuten behövs en remiss, vanligen av hälsovårdare eller läkare . Föräldrarna kan också själva ta kontakt med talterapeuten.

Läs mer on talterapi....

SuomeksiSenast ändrat 06.07.2020