Övriga hälsotjänster

Cancerscreening

Mammografiundersökningar samt livmoderhalsscreening (Papa-prov) ordnas varje år för vissa åldersgrupper.

Mammografi

Sibbo kommun ordnar mammografiscreeningundersökningar för konstaterande av eventuell bröstcancer i ett tidigt skede, då vårdmöjligheterna är bra.

Papa-screening

Screeningen är ett mycket tillförligt sätt att konstatera eventuella förstadier av cancer. På basis av undersökningen kan behandlingen sättas in så tidigt att förstadiet inte hinner utvecklas till cancer.

Läs mera här...

Miljöhälsovård

Miljöhälsovården övervakar, förebygger och eliminerar sanitära olägenheter i livsmiljön. Miljöhälsovården informerar även de boende om hur man på bästa sätt kan skydda sig mot eller förebygga sanitära olägenheter.

En del av miljöhälsovårdens uppgifter gäller djurens välbefinnande.

Miljöhälsovården övervakar regelbundet tillstånds- och anmälningspliktiga aktörer inom sin sektor. Regelbunden tillsyn är avgiftsbelagd.

Vid misstanke om sanitära olägenheter kan miljöhälsovården göra inspektioner och ta prover.

Miljöhälsovården i Borgå betjänar invånare och företag i Askola, Borgnäs, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Sibbo. Hälsoskyddssektionen som lyder under hälsovårdsnämnden är den gemensamma hälsoskyddsmyndigheten för ovan nämnda kommuner.

Vattenprov:
Provtagningsflaskor för vatten kan hämtas på följande ställe:
Sibbo kommun, Nickby Info, Huvudbiblioteket, Norra Skolvägen 2, tfn 09 2353 6000

Hälsoinspektörens kontaktuppgifter:
må - fre kl. 9 - 12
Tfn 040 168 8844

Läs mera här...


Veterinärvård

Veterinärvården ordnas av Miljöhälsovården

  • Grundläggande veterinärtjänster för sällskaps- och nyttodjur
  • Ordnande av veterinärjour
  • Exportintyg för djur
  • Djurskyddsrådgivning och djurskyddsanmälningar
  • Förebyggande av djursjukdomar

Veterinärmottagningarna
Tidsbeställning till mottagningen vardagar kl. 8 – 9. I brådskande fall får man tag på veterinären vardagar kl. 9 – 16 genom att lämna ett meddelande i telefonsvararen.

Veterinärjour
Miljöhälsovården erbjuder veterinärtjänster åt Askola, Lappträsk, Borgnäs och Sibbo kommuner samt åt Lovisa och Borgå stad.

Läs mera här...


Hittedjur

Tillfällig skötsel av hittedjur:

Katter:
Borgånejdens djurskyddsförening rf
Massagränd 1
06750 Tolkis
tfn 040 486 74 60

Tfn 040 486 7460 – vi betjänar er per telefon kl 10-19. Lämna ett meddelande om vår volontär är upptagen eller inte kan svara, så vi ringer tillbaka så fort som möjligt. Vid brådskande ärenden kontakta kommunveterinären i Sibbo under vardagar kl 8-16 tfn 050 522 2796. Under kvällar, veckoslut och helgdagar fungerar veterinärjouren i brådskande ärenden, tfn 0600 18998 (avgiftsbelagt nummer).

Hundar:
Kungsbackan kotieläinpiha
Sikiläntie 609
07280 Ilola

Vi tar emot hittedjur från Sibboområdet. Du kan rapportera om en upphittad eller bortsprungen hund på tfn 044 283 4311, telefonjour kl. 8- 21.

Suomeksi

Senast ändrat 03.10.2019