Mentalvårds- och missbrukartjänster

Vår mottagning finns i Nickby social- och hälsostation (1. vån), Jussasvägen 14, 04130 Sibbo.

Kontakt och tidsbeställning

Missbrukararbetare Saila Kaitila, tfn. 09 2353 6001
Depressionsskötare Sanna Nylund, tfn. 09 2353 6001
Depressionsskötare Joona Höyhtyä, tfn. 09 2353 6001

Missbrukar- och mentalvårdstjänsterna erbjuder dig och dina närmaste stöd och rådgivning bl.a. i livskriser, vid frågor som berör det psykiska måendet samt vid missbruks- och andra beroendeproblem. Våra tjänster är frivilliga, kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Depressionsskötaren ger kortvarigt stöd i form av diskussioner till vuxna med depressionssymptom eller ångest. Man kan även söka hjälp i svåra livssituationer.

Målet med missbrukararbetarens arbete är att förebygga uppkomsten av olika slags beroendeproblem samt hjälpa och stödja människorna att klara sig i de livssituationer där rusmedelsbruket eller något annat beroende stör individens, familjens eller gemenskapens liv. Det är frivilligt att söka sig till vård.

Övriga missbrukarvårdstjänster

Sibbos finska (vi pratar också svenska) AA-grupp Sibbe
lördagar kl. 10.00
Hälsovägen 1, Söderkulla, Ungdomsutrymmet Pleissi

Se även Psykporten.fi som är en samling nätbaserade tjänster som främjar psykiskt välbefinnande.

 

SuomeksiSenast ändrat 03.11.2020