Hälsostationsservice

Vår telefonservice på Sibbo hälsostation är tyvärr tidvis överbelastad på grund av den ökade samtalsmängden. Speciellt i början av veckan är samtalen flera, situationen brukar lätta till slutet av veckan. Vi beklagar situationen. Vi önskar att man i icke brådskande ärenden undviker kontakttagande i början av veckan.


 

Aktuellt om coronaviruset

Aktuellt information om coronaviruset finns här på sibbo.fi.

Boka en tid själv

Invånarna i Nyland kan själva boka en tid till provtagningen via Coronaguiden. Efter att ha svarat på Coronaguidens frågor angående symtom och exponering kan användaren själv boka en lämplig tid till ett provtagningsställe. För tidsbokningen krävs bankkoder eller mobilcertifikat. Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Om du vill boka en tid för en annan person eller om du har problem med att boka en tid till dig själv via coronaguiden, skall du ringa Sibbo hälsocentral, må–fr kl. 8–16, tfn 09 2353 6001

Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117

I nödsituationer ska du ringa till nödnumret 112

Misstänker du coronavirus? Få en testtid enkelt på webben: koronabotti.hus.fi/sv

Råd och hjälp för att tolerera oro och osäkerhet med anledning av coronaviruset kan du hitta från Psykporten.fi

Genom att klicka på bilden kommer du direkt till sidan

Psykporten


Jourärenden vardagar måndag−torsdag kl. 8−17 och fredag kl. 8−16 tfn 09 2353 6001

Ring alltid 112 vid nödfall!

Tidsbeställning till läkar- och sjukskötarmottagningarna vardagar kl. 8- 15 tfn 09 2353 6001

På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet. Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117.(priset av samtal 0 eur)

Patienter som behöver brådskande läkarvård kl. 22- 8 kan vända sig till jourmottagningen vid Borgå sjukhus, tfn 116 117.


 

Hälsostationer

Sibbo hälsocentral  tidsbeställningen: tfn 09 2353 6001.

Söderkulla hälsostation slutar sin verksamhet i de nuvarande utrymmena 1.6.2020

Centraliseringen av Sibbos hälsostationer till social- och hälsostationen i Nickby fortsätter. Söderkulla hälsostation stänger för gott i de nuvarande utrymmena. Beslutet gjordes av social- och hälsovårdsutskottet (12.5.2020).

Personalen på Söderkulla hälsostation har haft symptom på grund av inomhusluften i de nuvarande utrymmena i den mån att fortsatt verksamhet skulle ha varit omöjlig. Det har inte heller hittats ersättande utrymmen i Söderkulla som lämpar sig för hälsostationsverksamhet. Istället har det förhandlats med byggherrar om nya utrymmen och det är möjligt att verksamheten i Söderkulla hälsostation skulle kunna komma tillbaka i nya utrymmen inom de närmaste åren. Tills dess centraliseras hälsostationens tjänster till Nickby.

Verksamheten i Söderkulla stängs officiellt från och med 1.6.2020. Dock har Söderkulla hälsostation varit tillfälligt stängd redan från mars, eftersom personalen har centraliserats till Nickby på grund av coronaepidemin.

15.3.2020 Meddelande
Sibbos social- och hälsotjänster inskränker icke-brådskande verksamhet

Nickby social- och hälsostation
måndag−torsdag kl. 8−17 och fredag kl. 8−16 (patientbyrån i regel öppen kl. 8-12)
jour måndag−torsdag kl. 8−17 och fredag kl. 8−16
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
fax 09 2353 6309

Tilläggsuppgifter om hälsotjänster

Förnyande av recept

Elektroniskt recept är ett recept som en läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt och sparar i ett centraliserat datasystem, som kallas Receptcentret. Du kan också via din egen dator skicka ditt recept att förnyas vid hälsostationen. Det här gör du enkelt genom att logga in på tjänsten Mina Kanta-sidor med dina bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat. Läs mera om Kanta-tjänsterna här...

Laboratorietjänster fr.o.m 1.7.2020

Till laboratoriet kan man komma med könummer eller på en förhand överenskommen tid, det  rekommenderar vi. Kunden kan själv beställa tiden antingen direkt via nätet eller genom att ringa till telefonservicen eller genom att ringa vår centraliserade tidsbeställning på tfn 09 471 86800, mån-fre kl. 7.00-14.30

Provtagningsstället i Nickby är öppet mån-fre kl.7.30-1530. Du får inte besöka laboratoriet ifall du har symptom på luftvägsinfektion. Kontakta hälsostationen 09 2353 6001.

Förebyggande screening för cancer i livmoderhalsen hör också till HUSLABs tjänster. Läs mera om laboratiorietjänsterna…

Röntgentjänster

Om du har influensasymtom eller diarré kan du inte komma till röntgen. Om du misstänker att du har smittats med coronavirus, vänligen berätta om det när du kommer till undersökningar.
HNS-Bilddiagnostik betjänar patienter på Nickby hälsostation, mån-tors kl. 8.00- 15.30 och fre kl. 8.00- 14.30 Enheten i Sibbo betjänar patienter inom HNS:s specialsjukvård och primärhälsovården i kommuner som använder e-remiss, oberoende av kommungränserna. Dessutom betjänar vi Kungsvägens arbetshälsa. Vid HNS-Röntgen i Sibbo utförs vanliga röntgenundersökningar (bl.a. av skelettet, lungor och tänder). Läs mera om röntgentjänsterna…


Valfrihet inom hälsovården

Du har rätt att välja en hälsostation i en annan kommun.Om du vill byta från din nuvarande hälsostation till en annan ska du lämna in en anmälan både till den nya och den gamla hälsostationen tre veckor före ditt första besök. Du kan byta hälsostation högst en gång per år.
Anmälningsblanketten hittar du här. Blanketten kan också avhämtas från Sibbo kommuns Info (adress: Stora Byvägen 18) och från hälsostationerna (adresser: Jussasvägen 14 och Hälsovägen 1). Läs mera från valfrihet inom hälsovården.

 

Karta över Nickby social- och hälsostation

På stationen erbjuds följande service:

• hälsovårdens öppenvårdsmottagning och jour
• vuxenrådgivningen
• mun- och tandvården
• HNS-Röntgen
• HUSLAB
• barn- och mödrarådgivningen
• familjearbetet
• fysioterapin och hjälpmedelsservicen
• vuxensocialarbetet
• barnskyddet
• handikappservicen
• talterapin
• familjerådgivningstjänsten
• barnatillsyningstjänsten

Klientavgifter
Klientavgifter inom social- och hälsovården uppbärs bl.a. för hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, munhälsovård och dagverksamhet.Klientavgifterna baserar sig på lagstiftning.

Taxor och avgifter inom social- och hälsovården
Läs mera om avgifter här...

Hälsobyn.fi
Tjänsten Hälsobyn erbjuder medborgarna information och stöd i hälsofrågor. I de virtuella husen hittar du information, kamratstöd och nätterapi samt symptomnavigatorer som styr dig i rätt riktning för att få lämplig vård för just ditt problem.

 

Suomeksi

Senast ändrat 30.11.2020