Barn och barnfamiljer

Barnfamiljer är den starkaste växande invånargruppen i Sibbo. Det flyttar årligen ca 250 nya invånare till Sibbo och de flesta är barnfamiljer. Grundtanken i serviceproduktion till barn, unga och familjer är att främja hälsa och välfärd genom att bjuda påverkande service i rätt tid, förebyggande service samt hjälp i tidigt skede. Sibbo är ett utmärkt ställe för barn och unga att växa - modern, men ändå småskalig bysamhälle där man tar hand om varandra.

Social- och hälsostationen
Dagvård
Skolor och elevvård
Förmåner för barnfamiljer
Fritid
Rehabilitering och hjälpmedel
Länkar

 

Suomeksi

[l:public_create_by]: 07.06.2011