Grästrån och himmel.

Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet är för webbtjänsten www.sibbo.fi. Sibbo kommun strävar efter att garantera att webbtjänsten www.sibbo.fi är tillgänglig och uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster samt EU:s tillgänglighetsdirektiv. Vi håller på att förnya vår webbtjänst. Den nya och mer tillgängliga webbtjänsten www.sibbo.fi publiceras inom oktober 2020. Den nya webbtjänsten ersätter den gamla i sin helhet och den gamla webbtjänsten stängs. Även parallella webbplatser som Sibbo kommuns olika verksamhetsområden upprätthåller kommer att stängas och innehållet flyttas till den nya webbplatsen www.sibbo.fi.

Tillgänglighetsstatus för webbtjänsten

Innehållet i Sibbo kommuns webbtjänst uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Du hittar alla Sibbo kommuns tjänster samt information om hur man kan sköta sina ärenden med kommunen på ett tillgängligt sätt på webbplatsen suomi.fi .

Vid behov kan du också begära få filerna i en tillgänglig form. Skicka e-post till adressen registrering@sibbo.fi eller ring +358 9 2353 6000.

Icke-tillgängligt innehåll i webbtjänsten (enligt WCAG-kriterierna)
Brister i tillgängligheten

Här nedan finns en förteckning över brister i tillgängligheten som redan har identifierats på webbplatsen www.sibbo.fi. Bristerna har sorterats under fyra grundprinciper enligt WCAG2-riktlinjerna, som anger huruvida informationen är (1.) möjlig att uppfatta, (2.) hanterbar, (3.) begriplig och (4.) robust. Det här utlåtandet innehåller även direkta citat ur WCAG2-riktlinjerna.

1. Allmänna brister i princip 1, Möjlig att uppfatta

WCAG2:
1.3 Anpassningsbart A > 1.3.1 Information och relationer
1.4 Urskiljbart > 1.4.3 Kontrast (minimum)

 • Färgkontrasten är inte tillräckligt stor i en del av webbplatsen
2. Allmänna brister i princip 2, Hanterbar

WCAG2:
2.4 Navigerbart > 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll
2.4 Navigerbart > 2.4.7 Synligt fokus
2.4 Navigerbart > 2.4.10 Avdelningsrubriker

 

 • Ingen möjlighet att hoppa över upprepat innehåll
 • Fältrubriken saknas på webbsidan
 • Formateringen av rubriker är felaktig, indragningar saknas
 • Elementen framhävs inte när kursorn flyttas på den

 

3. Allmänna brister i princip 3, Begriplig

WCAG2:
3.1 Läsbart > 3.1.1 Sidans språk

 

 • Sidans språk anges inte på varje sida

 

4. Allmänna brister i princip 4, Robust

WCAG2:
4.1 Kompatibelt > 4.1.2 Namn, roll, värde

 

 • Bristfälliga förklaringar i en del av iframes, det vill säga innehåll som bäddats in i sidan från en utomstående källa

 

Identifierade brister i gruppen Andra funktioner

En del av bristerna kan grupperas enligt funktion. Dessa grupper är länkar, bilagor, blanketter och bilder.

Allmänna brister i länkar

Tjänsten innehåller bilder som inte är möjliga att uppfatta, respektive hanterbara.

WCAG2:
1.3 Anpassningsbart > 1.3.1 Information och relationer
1.4 Urskiljbart > 1.4.1 Användning av färger
2.4 Navigerbart > 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

 

 • Länkar identifieras enbart på grund av färg (t.ex. understrykning saknas)
 • Flera intilliggande länkar som leder till samma mål
 • Länktexterna hänvisar till flera olika mål

 

Allmänna brister i bilagor

Webbtjänsten innehåller flera bilagor som inte är tillgängliga. I flera fall beror bristen på det att dokumentet har lagrats som bild. I de övriga fallen fattas metainformation i dokumentet.

 

 • Rubrik saknas i dokumentet
 • Samtliga rubriker saknas i dokumentet
 • Dokumentet har inte märkts ut
 • Uppgiften om dokumentets språk saknas

 

Allmänna brister i blanketter

Alla blanketter i tjänsten är inte möjliga att uppfatta i sin helhet.

WCAG2:
1.3 Anpassningsbart > 1.3.1 Information och relationer

 

 • Beskrivning saknas i införingsfältet
 • Beskrivning saknas i textfältet
 • Beskrivning saknas i kryssrutan

 

Allmänna brister i bilder

Tjänsten innehåller bilder som inte är möjliga att uppfatta, respektive hanterbara.

WCAG2:
1.1 Textalternativ > 1.1.1 Innehåll som inte är text
2.4 Navigerbart > 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

 

 • • En del av bilderna i tjänsten saknar motsvarighet i text.
 • • En del av de länkade bilderna i tjänsten saknar motsvarighet i text.

 

Videoinnehåll

Fullmäktigemöten sänds i realtid på YouTube på Sibbo kommuns kanal. Möten spelas även in och publiceras på samma adress, där man kan titta på dem efteråt. Mötena i realtid och inspelningarna har ingen textning. På grund av kommunens begränsade resurser anser vi för närvarande att uppfyllandet av tillgänglighetskraven för denna del utgör en oproportionerligt stor börda. Fullmäktigemötenas föredragningslistor och protokoll kan läsas på webben.

Kommunens webbtjänst och kanaler på sociala medier innehåller även videoinnehåll som saknar text. Dessa har publicerats före 23.9.2020.

Kanaler på sociala medier

Sibbo kommun publicerar information och meddelanden även på sociala medier. Vi använder oss av Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube. Vi strävar efter att det innehåll som produceras på respektive kanal efter 23.9.2020 är tillgängligt när det är möjligt.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår webbtjänst?

Vi tar gärna emot respons om webbtjänsten sibbo.fi:s tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister i webbtjänsten, ge först respons till sidans upprätthållare, det vill säga till oss. Vi har som mål att svara på all respons inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

 

Suomeksi

Senast ändrat 24.09.2020