Ge respons eller utvecklingsidéer med blanketten

Responsblanketten öppnas när du klickar här. Till responsblanketten kan du också bifoga filer om det behövs.

 

Ge respons eller utvecklingsidéer genom karttjänsten

Karttjänsten öppnas när du klickar här. Responsknappen finns rakt ovanför kartan.

 

Genom karttjänsten kan du skicka frågor, klander, tack, idéer eller övrig respons. På kartan kan du välja, vilken plats eller område responsen gäller. Om du vill, kan du också bifoga bilder till responsen.

Du kan ge respons på kartan bland annat om gatubelysning, motion, boende, planläggning, parkering och parker. Genom karttjänsten kan man inte ge respons om social- och hälsovårdstjänster eller utbildnings- och dagvårdstjänster.

 

 Suomeksi

 

 

 

Senast ändrat 27.09.2019