Media och sociala media

Aktuellt

18.11.2020

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kommer till Sibbo – personer med speciella förmågor sökes!

I början av året 2021 kommer Sibbo-modellen av hobbyer att lanseras i Sibbo.

Nyhet

21.09.2020

Höstprogram för ungdomar

Höstprogrammet av Sibbo kommuns ungdomstjänster och idrottstjänster för 2020 har nu publicerats.

Nyhet

21.08.2020

Vårdlandskapsturné i östra Nyland onsdag 26 augusti – följ med på webben

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru samt kommunminister Sirpa Paatero besöker östra Nyland den 26 augusti klockan 9–11 och presenterar de planer som finns för förnyandet av social- och hälsovården samt räddningstjänsterna.

Nyhet

16.06.2020

Vårhälsningar hämtade glädje till äldre i Sibbo

Med kampanjen Vårhälsningar ville man motverka coronavårens ensamhet och hämta glädje till ensamboende och serviceboende äldre. Kampanjen ordnades på tio orter i maj. I Sibbo levererades ungefär 170 hälsningar. Ett varmt tack till alla som deltog!

Nyhet

10.06.2020

Parkeringsarrangemangen har ändrats vid Kalkstrand i Sibbo

NTM-centralen i Nyland och Sibbo kommun har förnyat parkeringsarrangemangen vid Kalkstrand i slutet av maj 2020.

Nyhet

08.06.2020

Sibbo kommun skapar livsmiljöer för pollinatörer genom att minska gräsklippningen på utvalda parkområden

Sibbo kommun ändrar principerna för gräsklippning i parkerna för att främja naturens mångfald. Kommunen minskar gräsklippningen på utvalda områden för att skapa ängar och livsmiljöer för hotade arter, såsom olika pollinatörer. Gräset klipps fortsättningsvis som normalt i centrala och populära parker.

Nyhet


Kontaktuppgifter

Du hittar kommunens alla kontaktuppgifter här. Ledningsgruppens kontaktuppgifter finns här.

Pressbilder

Pressbilderna på Sibbo.fi via den här länken. Medierna och bloggare kan ladda ner pressbilder och använda bilder i sina publikationer.

Informatör

Sibbo kommuns informatör samarbetar med media i frågor gällande information, kommunikation och kommunens aktuella ärenden.

Paula Ropponen
Informatör
Paula Ropponen
+358401914598

Obs! Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Senast ändrat 10.01.2020