Krisinformation

Sibbo kommun informerar i undantagssituationer i huvudsak på kommunen webbplats i Aktuellt-delen. Vid behov tar vi ibruk skilda krisinformationssidor med mindre övrig information för att garantera att sidorna fungerar även om det finns många besökare.

I omfattande undantagssituationer fås information via Räddningsverket i Östra Nyland och myndighetsmeddelanden.

Kontaktuppgifter till Räddningsverkets i Östra Nyland


Övriga myndigheter:

Polisen

Försvarsmakten

Gränsbevakningsväsendet

Suomeksi

Senast ändrat 18.03.2019