Mätning av kundupplevelsen

Sibbo kommun mäter kontinuerligt hur nöjda kunderna är med den kommunala servicen.

Med hjälp av nöjdhetsmätaren mäts hur kunden upplevde servicen som hen nyss fått. Kunden kan berätta om sin upplevelse bl.a. genom att trycka på den vargsmilis som bäst beskriver upplevelsen. Kommunens service kommer att utvecklas på basis av responsen.

Kommunens resultat

På denna sida kommer vi att uppdatera månatligen hela kommunens kundupplevelsere ultat. Kundupplevelsens skala är 0-3.

Kommunen frågar sina kunder ”Hur lyckades vi idag”.  Kunderna kan ge ett numeriskt svar på en skala från noll till tre.  Utgående från de här
svaren räknar vi sedan månatligen ett medeltal.  På bilden visas resultatet grafiskt för år 2019.  Medeltalen per månad var:  januari 2.38, februari 2.58,
mars 2.35, april 2.46, maj 2.48, juni 2.49, juli 2.56, augusti 2.43, september 2.43, oktober 2.45, november 2.48 samt december 2.46.

 

Nöjdhetsmätarna

Mätarna finns på kommunens kundtjänst Info, social- och hälsovårdscentralerna samt biblioteken i Nickby och Söderkulla samt vid tandvården och rådgivningen i Söderkulla. Med hjälp av nöjdhetsmätaren kan kunden också berätta närmare vilka faktorer det var som påverkade upplevelsen.

Tilläggsuppgifter:
Servicechef, gemensamma kundtjänster Susanne Fredriksson, susanne.fredriksson@sibbo.fi

 

 

 

Suomeksi

Senast ändrat 16.01.2020