Information om webbtjänsten sibbo.fi

Huvudansvaret för webbtjänsten samt ansvaret för de allmänna sidornas innehåll och uppdatering hör till Sibbo kommuns kommunikationsenhet. Varje verksamhetsområde ansvarar självt för de egna sidornas innehåll och uppdatering.

Vi strävar efter att webbtjänstens uppgifter är så aktuella och korrekta som möjligt. Sibbo kommun ansvarar inte för direkta eller indirekta skador, kostnader eller olägenheter som eventuellt orsakas på grund av felaktiga uppgifter eller tekniska problemsituationer.

Kakor

Webbtjänsten sibbo.fi använder kakor (cookies). Kakor används för att följa upp antalet användare av webbtjänsten samt användartrafiken.

Det är möjligt att blockera kakor. Blockeringen sker via webbläsarens inställningar. Notera då att det är möjligt att kakor är nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.

Kommunen använder analyticsverktygen i Google och Siteimprove för att bland annat föra statistik över antalet användare av webbtjänsten, den genomsnittliga tiden för användningen av webbtjänsten samt över de mest populära sidorna. Informationen används för att utveckla webbtjänsten. Kommunen kan inte identifiera enskilda användare med hjälp av den samlade informationen.

Dataskydd

Via följande länkar kan du bekanta dig närmare med registerbeskrivningen för webbtjänsten sibbo.fi och få mer information om dataskydd.

Tillgänglighet

Med tillgänglighet i webbtjänster menas att alla så enkelt som möjligt ska kunna använda webbtjänster, oberoende av situation eller funktionsbegränsning.

Tillgänglighet är särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättning, äldre eller personer med kognitiva begränsningar, men alla användare har nytta av tillgängliga webbtjänster. Tillgänglighet handlar om att främja likabehandling.

När man planerar och skapar en tillgänglig webbtjänst ska man beakta tre delområden:

  • det tekniska genomförandet
  • användbarheten och
  • ett tydligt och begripligt innehåll.
Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet är för webbtjänsten www.sibbo.fi. Sibbo kommun strävar efter att garantera att webbtjänsten www.sibbo.fi är tillgänglig och uppfyller lagen om tillhandahållande av digitala tjänster samt EU:s tillgänglighetsdirektiv. Vi håller på att förnya vår webbtjänst. Den nya och mer tillgängliga webbtjänsten www.sibbo.fi publiceras inom oktober 2020. Den nya webbtjänsten ersätter den gamla i sin helhet och den gamla webbtjänsten stängs. Även parallella webbplatser som Sibbo kommuns olika verksamhetsområden upprätthåller kommer att stängas och innehållet flyttas till den nya webbplatsen www.sibbo.fi.

Läs hela tillgänglighetsutlåtande.


Förnyande av webbtjänsten sibbo.fi

Arbetet med att förnya webbtjänsten sibbo.fi pågår som bäst. Vi beaktar tillgänglighetskraven vid utvecklingen och upphandlingen av den nya webbtjänsten. Vårt mål är att ta i bruk den nya webbtjänsten sibbo.fi hösten 2020.

Ge respons

Du kan ge respons på webbtjänsten sibbo.fi och tillgängligheten genom att använda den här responsblanketten.

 

Suomeksi

Senast ändrat 24.09.2020