Uppsökande ungdomsarbete

Oro över den unga?

Förutom myndigheter kan vem som helst från de ungas närkrets t.ex. den unga själv, familj, släktingar, kompisar, mm. vara i kontakt till uppsökande ungdomsarbetarna om det finns en oro. Efter anmälning tar uppsökande ungdomsarbetaren kontakt med den unga och erbjuder hjälp. Arbetet bygger på frivillighet och sker på de ungas villkor.

 

Syftet med uppsökande ungdomsarbete är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden.
Arbetet grundar sig i första hand på information som den unge själv har gett och på den unges bedömning av sitt behov av stöd. (Ungdomslag 2006/72, 7b§).

Uppsökande ungdomsarbete utförs som professionellt pararbete med hjälp av ett mångprofessionellt och sektorövergripande samarbete, arbetet görs utgående från de ungas situation och vilja. Arbetet utförs i par och är avsedd för ungdomar i åldern 16-29 år. Verksamheten innebär inga krav på ungdomen och kundkontakten mellan ungdomen och specialungdomsarbetaren baserar sig på absolut förtroende med tystnadsplikt, det vill säga en verkligen trygg vuxenkontakt.  Arbetets utförs ur ett långtidsperspektiv och med de ungas behov i beaktande.

Uppsökande ungdomsarbete har som mål att hjälpa och stöda unga samt unga vuxna med att hitta sysselsättning, studieplatser eller andra lösningar som på lång sikt främjar individens välmående och utveckling. Arbetets utgångsläge är att hjälpa i olika livssituationer och med vardagliga frågor. Verksamheten riktar sig främst till de unga som behöver hjälp och stöd, eller som av någon anledning inte vill ta emot hjälpen från den offentliga sektorn.  Verksamhetens övergripande mål är förhindrandet av utslagning och marginalisering, förebyggande arbete samt ett garanterat stöd till unga.

Arbetet görs som lågtröskel verksamhet och sker på ungas eget territorium. Vid behov sköter uppsökande ungdomsarbetaren ärenden tillsammans med den unga, t.ex. till socialen, arbetskraftbyrån, FPA, hälsovården och skolor, mm.Webbtjänsten Koppari.fi

I webbtjänsten Koppari.fi hittar du på en och samma adress alla tjänster avsedda för Sibboungdomar i åldern 12–28 år.

Du kan söka hjälp och information i allt som gäller välbefinnande, hälsa, utkomst, studier eller att söka jobb.

I webbtjänsten finns en Chat funktion, via chatten kan du fråga och diskutera med Sibbo kommuns uppsökande ungdomsarbetare.

Om du inte hittar hjälp genom Koppari.fi kan du alltid kontakta våra uppsökande ungdomsarbetare,

Bodil Weckström, Stora byvägen 8, 04130 Sibbo tfn 040 191 4463 bodil.weckstrom(@)sibbo.fi eller

Ira Oinonen, Stora byvägen 8, 04130 Sibbo (fr.o.m. 7.11.2019)

Du kan ringa, sätta meddelande eller e-post, komma på besök mellan 8-16. Bodil och Ira hjälper dig i alla ärenden.

Koppari.fi


Senast ändrat 13.11.2019

 

SuomeksiBehöver du hjälp?

Du kan ringa, sätta meddelande (även på Whatsapp) eller e-post, komma på besök mellan 8-16. Bodil och Ira hjälper dig i alla ärenden.

Bodil Weckström, Stora byvägen 8, 04130 Sibbo tfn 040 191 4463 bodil.weckstrom(@)sibbo.fi eller

Ira Oinonen,  Stora byvägen 8, 04130 Sibbo tfn 040 191 4462

Myndigheternas anmälan till uppsökande ungdomsarbete

Webbtjänsten Koppari.fi

Koppari.fi